Advania Skolpartner

Tillsammans utvecklar vi Sveriges viktigaste rum

Vi utvecklar skolan genom att höja pedagogernas kompetens i Sverige. Tillsammans ger vi då eleverna rätt förutsättningar för att klara sig i dagens digitala samhälle.

Skolan handlar om elevens lärande och för att det ska bli så bra som möjligt krävs, förutom duktiga lärare, ett gott ledarskap och bra fysiska och digitala läromedel och lärmiljöer. Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.

 

Digital mässa

Skolpartnerdagarna 16-17 mars

På eftermiddagarna den 16 & 17 mars arrangerar vi Skolpartnerdagarna, en helt ny digital skolmässa som riktar sig till alla som arbetar inom skola och utbildning i och runt Sveriges viktigaste rum - klassrummet! 

Dessa två dagar kommer innehålla storföreläsningar, breakout-pass och mässbesök som varvas med härlig underhållning. 

Utbildning

Lär dig med hjälp av musik
& rytm!

Advania Voice är en webapp som hjälper elever och barn i förskolan och skolan att lära sig med hjälp av musik och rytm. Advania Voice används för att spela in rytmer och sånger med syftet att lära sig texten, och går även att använda för att spela in en podcast eller en berättande text.  

Distansutbildning

I samband med Coronaviruset har distansundervisning blivit ett hett ämne i skolor över hela världen. Resurs, hjälp och tips-sidor kring ämnet har exploderat under den senaste tiden och därför väljer vi att dela med oss av två matnyttiga sidor, som vi hoppas kan hjälpa er. Med tanke på GDPR och elevernas möjlighet att hantera de digitala systemen, om det blir aktuellt med distansundervisning för alla elever förespråkar vi att man som lärare använder de digitala system som man redan har tillgång till som eleverna är vana vid att använda. För många kommer det att innebära Google Suite eller 0365/teams samt en läroplattform. Behöver ni hjälp med uppsättning, rådgivning eller fortbildning av lärare så hjälper vi gärna till.

Läs mer om distansutbildning här:

Sidan har tagits fram av RISE (ett statligt institut) på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR och uppdateras kontinuerligt med mer information/material.

En sida där Johan Falk (f d lärare, jobbar nu som undervisningsråd på skolverket) sammanställt länkar som är användbara.

12 tips till distansundervisning

Fler och fler börjar förbereda sig på att grundskolorna kan komma att stängas även i Sverige. Till följd av Corona är det många leverantörer av digitala läromedel och tjänster som erbjuder gratis lösningar terminen ut. Dock finns det en hel del fallgropar på vägen – så vi på Advania Skolpartner tänkte guida längs vägen och komma med lite generella bra att tänka på-tips!

Distansundervisning med
G Suite och Chromebooks

På uppdrag av Google har vi tagit fram två filmer som ger förberedande hjälp att kunna bedriva distans- och fjärrundervisning.

Utbildning

Programmering

Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan och gymnasiet, framför allt inom teknik och matematik. Vi erbjuder utbildningar för både grundskolan och gymnasiet.

Utbildning

Utbildningskatalogen

Vi har över 70 utbildningar i vår portfölj. Inom områden som Apple, Google, Microsoft, Programmering, Chromebooks och PC, Skolutveckling och Processledning och mycket mer.

Utbildning

Våra appar

  • Lär dig med hjälp av musik & rytm med hjälp av Advania Voice
  • Förbättra vardagen med hjälp av Förskoleappen
  • Höj kvalitén med hjälp av Fritidsappen

NPF

Tillgänglighet på iPad

Det finns många bra sätt på hur man kan arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En del sätt handlar om hur man kan skapa en trygg plats i klassrummet så att de kan få arbetsro, andra hur man kan förbereda dem på vad som ska ske under dagen. 

Tillsammans med Apple har vi utvecklat en bok som ger massvis med tips och råd kring hur vi kan underlätta lärandet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tillsammans får vi det att hända.

Möt framtiden med Apple

Vi utgår från att en digital satsning i din skola ska bli så framgångsrik som det bara är möjligt. Vi hjälper dig att ta fram strategier och mål, som är anpassade efter just din skolas behov och förutsättningar. Med en satsning på digitala verktyg lägger vi stort fokus på utveckling och utbildning av ledare och  pedagoger, både vid införandet och över tid.

En förberedelse för högre utbildning och arbetsliv

Skolan ska förbereda eleverna för framtiden och Microsoft är dominerande vid universitet, högskolor och i arbetsliv. När pedagogiken stöds av tekniken kan undervisningen effektiviseras samtidigt som eleverna får en relevant digital kompetens. Office 365 är Microsofts molnbaserade plattform som ger dig tillgång till en rad verktyg som kan användas i skolan.

Forskning

Skola 2031

2011 betraktade de flesta lärare digitala verktyg som ett substitut till analoga metoder, nu använder istället nästan fyra av tio lärare digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, en ökning från två av tio för fem år sedan. En ny rapport visar på en skola i förändring.

?i