Advania Skolpartner

Tillsammans utvecklar vi Sveriges viktigaste rum

Vi utvecklar skolan genom att höja pedagogernas kompetens i Sverige. Tillsammans ger vi då eleverna rätt förutsättningar för att klara sig i dagens digitala samhälle.

Skolan handlar om elevens lärande och för att det ska bli så bra som möjligt krävs, förutom duktiga lärare, ett gott ledarskap och bra fysiska och digitala läromedel och lärmiljöer. Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.

Vår skolutveckling bygger på praktik, inspiration och forskning. Något annat vore otänkbart för oss.

Event

Advanias Skolpartnerresor 2019

För sjunde året i rad har vi det stora nöjet att välkomna deltagare till London och för andra året i rad till Edinburgh!

Utbildning

Utbildningskatalogen

Vi har över 70 utbildningar i vår portfölj. Inom områden som Apple, Google, Microsoft, Programmering, Chromebooks och PC, Skolutveckling och Processledning och mycket mer.

Utbildning

Programmering

Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan och gymnasiet, framför allt inom teknik och matematik. Vi erbjuder utbildningar för både grundskolan och gymnasiet.

Utbildning

Våra appar

  • Förbättra vardagen med hjälp av Förskoleappen
  • Höj kvalitén med hjälp av Fritidsappen
  • Motverka mobbing med hjälp av Speak UP

Partner

Möt framtiden med Apple

Vi utgår från att en digital satsning i din skola ska bli så framgångsrik som det bara är möjligt. Vi hjälper dig att ta fram strategier och mål, som är anpassade efter  just din skolas behov och förutsättningar. Med en satsning på digitala  verktyg lägger vi stort fokus på utveckling och utbildning av ledare och  pedagoger, både vid införandet och över tid.

Advania Skolpartner har erfarenheten, kunskapen och kapaciteten och vi  är med dig hela vägen. Detta oavsett om det gäller teknik, pedagogik,  finansiering eller återtag.

Forskning

Skola 2031

2011 betraktade de flesta lärare digitala verktyg som ett substitut till analoga metoder, nu använder istället nästan fyra av tio lärare digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, en ökning från två av tio för fem år sedan. En ny rapport visar på en skola i förändring.

 

Blogs

?i