Advania Skolpartner

Tillsammans utvecklar vi Sveriges viktigaste rum

Vi utvecklar skolan genom att höja pedagogernas kompetens i Sverige. Tillsammans ger vi då eleverna rätt förutsättningar för att klara sig i dagens digitala samhälle.

Skolan handlar om elevens lärande och för att det ska bli så bra som möjligt krävs, förutom duktiga lärare, ett gott ledarskap och bra fysiska och digitala läromedel och lärmiljöer. Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.

Evenemang

Följ med på utbildningsresor

Ta del av den senaste forskningen, de bästa exemplen och de främsta inspiratörerna inom förskola och skola. Vi kommer, precis som tidigare år, att skapa ett smörgåsbord av seminarier som du kan välja mellan när du komponerar ditt personliga program.

"Väldigt bra mix och möjligheter att välja det som passar sin egen verksamhet men även annat som ligger i gränslandet och som diskuteras i omvärlden."

Din nya vän

Har du träffat AV1?

Med hjälp av AV1 kan vi ge alla elever en röst de dagar de inte kan närvara fysisk i skolan. Social isolation på grund av långvarig ohälsa är ett problem med ödesdigra konsekvenser på skolgång och det sociala. 

AV1 utvecklades i nära samarbete med barn som lider av långvarig sjukdom. Den nya generationen av AV1 har nya funktioner och uttryck, som att uttrycka känslor via ögonen.
 

"Efter endast en veckas användning av AV1 hade min son närvarat på fler lektioner än det han hade gjort under hela året."

Utbildning

Utbildningskatalogen

Vi har över 70 utbildningar i vår portfölj. Inom områden som Apple, Google, Microsoft, Programmering, Chromebooks och PC, Skolutveckling och Processledning och mycket mer.

Utbildning

Programmering

Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan och gymnasiet, framför allt inom teknik och matematik. Vi erbjuder utbildningar för både grundskolan och gymnasiet.

Utbildning

Våra appar

  • Förbättra vardagen med hjälp av Förskoleappen
  • Höj kvalitén med hjälp av Fritidsappen
  • Motverka mobbing med hjälp av Speak UP

Tillsammans får vi det att hända.

Möt framtiden med Apple

Vi utgår från att en digital satsning i din skola ska bli så framgångsrik som det bara är möjligt. Vi hjälper dig att ta fram strategier och mål, som är anpassade efter just din skolas behov och förutsättningar. Med en satsning på digitala verktyg lägger vi stort fokus på utveckling och utbildning av ledare och  pedagoger, både vid införandet och över tid.

En förberedelse för högre utbildning och arbetsliv

Skolan ska förbereda eleverna för framtiden och Microsoft är dominerande vid universitet, högskolor och i arbetsliv. När pedagogiken stöds av tekniken kan undervisningen effektiviseras samtidigt som eleverna får en relevant digital kompetens. Office 365 är Microsofts molnbaserade plattform som ger dig tillgång till en rad verktyg som kan användas i skolan.

Forskning

Skola 2031

2011 betraktade de flesta lärare digitala verktyg som ett substitut till analoga metoder, nu använder istället nästan fyra av tio lärare digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, en ökning från två av tio för fem år sedan. En ny rapport visar på en skola i förändring.

 

?i