Advania Skolpartner

Vi utvecklar skolan i Sverige genom att höja pedagogernas kompetens. Tillsammans ger vi då eleverna rätt förutsättningar för att klara sig i dagens digitala samhälle.

Skolan handlar om elevens lärande och för att det ska bli så bra som möjligt krävs, förutom duktiga lärare, ett gott ledarskap och bra fysiska och digitala läromedel och lärmiljöer. Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.

Vår skolutveckling bygger på praktik, inspiration och forskning. Något annat vore otänkbart för oss.

Utbildning

Vi vet att skolorna har utmaningar med dokumentation, kompetensutveckling och att hitta ett digitalt arbetsflöde som sparar dyrbar tid. Vi hjälper till genom att handleda och utbilda i arbetet med digitala verktyg och genom att se till att de bästa och mest effektiva tekniska hjälpmedlen finns till hands.

Våra appar

Genom våra egenutvecklande appar, Förskoleappen och Fritidsappen förenklar vi verksamheten samt skapar en bättre kommunikation med hemmet. 

Skola 2031

Skolan handlar om elevens lärande och för att det ska bli så bra som möjligt krävs, förutom duktiga lärare, ett gott ledarskap och bra fysiska och digitala läromedel och lärmiljöer. 

Så använder Strängnäs Kommun Förskoleappen

Skärpta krav på dokumentation och moderna föräldrar som kräver insyn - så utvecklar Strängnäs pedagogiken med Förskoleappen. 

Möt framtiden med Apple

Vi utgår från att en digital satsning i din skola ska bli så framgångsrik som det bara är möjligt. Vi hjälper dig att ta fram strategier och mål, som är anpassade efter  just din skolas behov och förutsättningar. Med en satsning på digitala  verktyg lägger vi stort fokus på utveckling och utbildning av ledare och  pedagoger, både vid införandet och över tid.

Advania Skolpartner har erfarenheten, kunskapen och kapaciteten och vi  är med dig hela vägen. Detta oavsett om det gäller teknik, pedagogik,  finansiering eller återtag.

Kontakta Skolpartner

?i