Advania Skolpartner

Tillsammans utvecklar vi Sveriges viktigaste rum

Vi utvecklar skolan genom att höja pedagogernas kompetens i Sverige. Tillsammans ger vi då eleverna rätt förutsättningar för att klara sig i dagens digitala samhälle.

Skolan handlar om elevens lärande och för att det ska bli så bra som möjligt krävs, förutom duktiga lärare, ett gott ledarskap och bra fysiska och digitala läromedel och lärmiljöer. Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.

Skolpartner erbjuder nu kostnadsfria workshops

Då vi på Skolpartner ser att skolorna köper in många devices till lärarna och eleverna, men inte prioriterar fortbildning för lärarna är risken stor att man inte får maximal utdelning på de investeringar som görs. 

Vi vill vara en partner som tillsammans med skolorna skapar bästa möjliga förutsättningar för lärarna och eleverna. Därför har vi bestämt oss för att transformera hur fortbildning av lärare går till. Ett första steg tog vi genom att arrangera digitala heldagsevent gratis. Steg två var att arrangera Skolpartnerdagarna i mars där vi säljer biljetter skolvis så att alla på skolan får delta fritt för bara 3 000 kr exkl moms. Slut på dyra biljetter och att man skickar en eller två lärare på fortbildning! Nu tar vi det tredje steget där vi erbjuder ett 30-tal workshops riktade mot lärare gratis till våra kunder. 

Vilka workshops som det gäller ser du nedan genom att de är markerade med en * i början av rubriken.  

 Kriterier som gäller för att ta del av våra kostnadsfria workshops:  

  • Skolan är en befintlig Skolpartnerkund som köper hårdvara genom oss.
  • En workshop genomförs om det är 20-30 deltagare anmälda.  
  • Eventuella resekostnader för konsulten som genomför en workshop står kunden för. Är fortbildningen digital tillkommer inga sådana kostnader.    
  • Vid hög efterfrågan kommer vi att prioritera de kunder som inte tagit del av erbjudandet eller som tagit del av erbjudandet i mindre omfattning.  
  • Som vanligt när man vill genomföra en fortbildningsinsats vid ett specifikt datum gäller det att ha lång framförhållning. Våra konsulter jobbar som lärare och söker tjänstledigt när de ska göra uppdrag, en process som kräver ett godkännande från rektor och det kan ibland ta tid.   

Utbildning

Lär dig med hjälp av musik
& rytm!

Advania Voice är en webapp som hjälper elever och barn i förskolan och skolan att lära sig med hjälp av musik och rytm. Advania Voice används för att spela in rytmer och sånger med syftet att lära sig texten, och går även att använda för att spela in en podcast eller en berättande text.  

Distansutbildning

I samband med Coronaviruset har distansundervisning blivit ett hett ämne i skolor över hela världen. Resurs, hjälp och tips-sidor kring ämnet har exploderat under den senaste tiden och därför väljer vi att dela med oss av två matnyttiga sidor, som vi hoppas kan hjälpa er. Med tanke på GDPR och elevernas möjlighet att hantera de digitala systemen, om det blir aktuellt med distansundervisning för alla elever förespråkar vi att man som lärare använder de digitala system som man redan har tillgång till som eleverna är vana vid att använda. För många kommer det att innebära Google Suite eller 0365/teams samt en läroplattform. Behöver ni hjälp med uppsättning, rådgivning eller fortbildning av lärare så hjälper vi gärna till.

Läs mer om distansutbildning här:

Sidan har tagits fram av RISE (ett statligt institut) på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR och uppdateras kontinuerligt med mer information/material.

En sida där Johan Falk (f d lärare, jobbar nu som undervisningsråd på skolverket) sammanställt länkar som är användbara.

12 tips till distansundervisning

Fler och fler börjar förbereda sig på att grundskolorna kan komma att stängas även i Sverige. Till följd av Corona är det många leverantörer av digitala läromedel och tjänster som erbjuder gratis lösningar terminen ut. Dock finns det en hel del fallgropar på vägen – så vi på Advania Skolpartner tänkte guida längs vägen och komma med lite generella bra att tänka på-tips!

Distansundervisning med
G Suite och Chromebooks

På uppdrag av Google har vi tagit fram två filmer som ger förberedande hjälp att kunna bedriva distans- och fjärrundervisning.

Utbildning

Programmering

Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan och gymnasiet, framför allt inom teknik och matematik. Vi erbjuder utbildningar för både grundskolan och gymnasiet.

Utbildning

Utbildningskatalogen

Vi har över 70 utbildningar i vår portfölj. Inom områden som Apple, Google, Microsoft, Programmering, Chromebooks och PC, Skolutveckling och Processledning och mycket mer.

Utbildning

Våra appar

  • Lär dig med hjälp av musik & rytm med hjälp av Advania Voice
  • Förbättra vardagen med hjälp av Förskoleappen
  • Höj kvalitén med hjälp av Fritidsappen

NPF

Tillgänglighet på iPad

Det finns många bra sätt på hur man kan arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En del sätt handlar om hur man kan skapa en trygg plats i klassrummet så att de kan få arbetsro, andra hur man kan förbereda dem på vad som ska ske under dagen. 

Tillsammans med Apple har vi utvecklat en bok som ger massvis med tips och råd kring hur vi kan underlätta lärandet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tillsammans får vi det att hända.

Möt framtiden med Apple

Vi utgår från att en digital satsning i din skola ska bli så framgångsrik som det bara är möjligt. Vi hjälper dig att ta fram strategier och mål, som är anpassade efter just din skolas behov och förutsättningar. Med en satsning på digitala verktyg lägger vi stort fokus på utveckling och utbildning av ledare och  pedagoger, både vid införandet och över tid.

En förberedelse för högre utbildning och arbetsliv

Skolan ska förbereda eleverna för framtiden och Microsoft är dominerande vid universitet, högskolor och i arbetsliv. När pedagogiken stöds av tekniken kan undervisningen effektiviseras samtidigt som eleverna får en relevant digital kompetens. Office 365 är Microsofts molnbaserade plattform som ger dig tillgång till en rad verktyg som kan användas i skolan.

Forskning

Skola 2031

2011 betraktade de flesta lärare digitala verktyg som ett substitut till analoga metoder, nu använder istället nästan fyra av tio lärare digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, en ökning från två av tio för fem år sedan. En ny rapport visar på en skola i förändring.

?i