Advania Skolpartner

Vi utvecklar skolan i Sverige genom att höja pedagogernas kompetens. Tillsammans ger vi då eleverna rätt förutsättningar för att klara sig i dagens digitala samhälle.

Skolan handlar om elevens lärande och för att det ska bli så bra som möjligt krävs, förutom duktiga lärare, ett gott ledarskap och bra fysiska och digitala läromedel och lärmiljöer. Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.

Vår skolutveckling bygger på praktik, inspiration och forskning. Något annat vore otänkbart för oss.

Utbildning

Programmering i grundskolan

Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt inom teknik och matematik. Regeringen har beslutat att dessa ändringar ska tillämpas senast den 1 juli 2018.

Utbildningskatalogen

Här kan du läsa igenom och anmäla intresse för vilka utbildningar du tror skulle vara intressanta för dig och dina kollegor. 

 

Våra appar

Genom våra egenutvecklande appar, Förskoleappen och Fritidsappen förenklar vi verksamheten samt skapar en bättre kommunikation med hemmet. 

Förbättra vardagen med Förskoleappen

Förskoleappen gör föräldrar delaktiga i barnens vardag – och pedagogernas arbete enklare och effektivare.

Höj kvalitén med hjälp av Fritidsappen

Fritidsappen gör att föräldrar får koll på vad som händer på fritidshemmet och att pedagoger och chefer får en effektivare vardag.

Motverka mobbing med hjälp av Speak UP

Speak UP är en metod och ett verktyg som är skräddarsytt för att passa den digitala verklighet som våra lärare och skolungdomar rör sig i dagligen.

 

 Blogs

Möt framtiden med Apple

Vi utgår från att en digital satsning i din skola ska bli så framgångsrik som det bara är möjligt. Vi hjälper dig att ta fram strategier och mål, som är anpassade efter  just din skolas behov och förutsättningar. Med en satsning på digitala  verktyg lägger vi stort fokus på utveckling och utbildning av ledare och  pedagoger, både vid införandet och över tid.

Advania Skolpartner har erfarenheten, kunskapen och kapaciteten och vi  är med dig hela vägen. Detta oavsett om det gäller teknik, pedagogik,  finansiering eller återtag.

Skola 2031

2011 betraktade de flesta lärare digitala verktyg som ett substitut till analoga metoder, nu använder istället nästan fyra av tio lärare digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, en ökning från två av tio för fem år sedan. En ny rapport visar på en skola i förändring.

Kontakta Skolpartner

?i