Skola 2031

Digitalisering, entreprenörskap och neurovetenskap präglar framtidens skola

2011 betraktade de flesta lärare digitala verktyg som ett substitut till analoga metoder, nu använder istället nästan fyra av tio lärare digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, en ökning från två av tio för fem år sedan. En ny rapport visar på en skola i förändring.

Kairos Future 

Under 2016 studerade Kairos Future tillsammans med Caperio, som nu är en del av Advania, skolans intressenter inom det projekt som kallas Skola 2031, en uppföljning av projektet Skola 2021 från 2006 samt IT- och digital kompetens från 2011. 

Den här rapporten bygger på en enkätundersökning mot fem av skolans intressentgrupper –lärare, elever, föräldrar, skolledare samt HR-personal, de som så småningom ska ta emot eleverna i deras framtida arbetsliv.

Syftet med rapporten

  • Försöka besvara vad dessa grupper tror och tänker om skolan och skolans framtid
  • Varför vi egentligen har en skola
  • Vilka krafter som formar den
  • Vad som bör göras för att Sverige ska få världens bästa skola

Sex kommuner deltog i studien som visar på en attitydskillnad till de digitala verktygen och skolans roll i samhället samt stort intresse för nya metoder, vilket lett till nya sätt att lära ut i klassrummet.

Har du frågor om Skola 2031?

?i