2021.10.20

Ett samarbete som ger Arcona större frihet

När samarbetet mellan Arcona och Advania inleddes var målet att förnya IT-driften och öka mobiliteten och flexibiliteten på arbetsplatsen. “För Arcona är det viktigt att driva en ständig förbättringsprocess och för Advania...

Läs hela innehållet

Alla kundcase

Automatisering
2021.10.08

Tryggt stöd i hela ärendeflödet

Nynas är idag trygga med att veta att de har ett ärendehanteringssystem som stödjer hela deras ärendeprocess. De har hittat ett samarbete som ger dem balansen mellan att ha ett komplext system som kan vidareutvecklas utan...

Identitet
2021.09.06

En betydande förändring för Lunds Universitet

Idag kan Lunds universitet lita på att identitetsinformationen stämmer. De har gått från att manuellt hantera och kontrollera informationen till att merparten idag görs automatiskt och av studenterna själva. Antalet ärenden...

Sign up for our newsletter

Vi gör det enkelt att växa med IT

Vill du också ta din verksamhet till nästa nivå?