VIA equity och PFA investerar i Advania

Pressmeddelande
04.09.2018

VIA equity och PFA investerar i Advania

30 % av Advania AB:s aktier har sålts till VIA equity, ett nordeuropeiskt private equity-bolag, och PFA, Danmarks största kommersiella pensionsbolag.


Foto: Advania AB:s styrelse från vänster: Vesa Suurmunne, Katrín Olga Jóhannesdóttir, Birgitta Stymne Göransson, Thomas Ivarson och Bengt Engström.

Via equity, ett ledande nordeuropiskt private equity-bolag, och PFA har investerat i Advania AB och ingår nu i ägargruppen med en ägarandel som uppgår till 30 %.     

Advania bildades 2012 när flera IT-bolag från tre nordiska länder fusionerades, några med rötter så långt tillbaka som 1939. År 2014 förvärvade Nordic Mezzanine, svenska investerare och delar av den nordiska ledningsgruppen, en majoritetsandel i Advania och ändrade fokus mot både tillväxt och ökad lönsamhet. Sedan dess har Advania vuxit betydligt och skapat väldigt goda finansiella resultat. 2017 ökade Advania sina intäkter med 60 %, till 2 804 MSEK, och EBITDA-resultatet ökade med 59 %, till 258 MSEK.

Aktieägarna har en stark tilltro till Advanias förmåga att skapa värde för sina kunder med hjälp av innovativ användning av IT-tjänster och IT-plattformar. Genom att hålla fast vid den målsättningen och alltid sätta kundens intressen främst, har Advania blivit en av de största nordiska IT-leverantörerna och en branschledare. Med VIA equity och PFA som aktieägare står Advania nu starkare och bättre positionerade för att kunna genomföra sin strategi, med fortsatt organisk tillväxt samt strategiska fusioner och förvärv.

Gestur G. Gestsson, Advanias Group CEO:
"Medarbetarna är Advanias största tillgång och vår konkurrensfördel. Vi har haft turen att både ha attraherat och behållit några av branschens främsta talanger, som delar visionen att arbeta nära kunderna för att skapa värde för dem. Den visionen och medarbetarnas engagemang är grundläggande för vår framgång. Vi ser fram emot att arbeta med de nya aktieägarna, som inte bara delar vår vision utan också kan ge sin expertis och kunnande till koncernen, vilket kommer att bidra till att öka våra resultat under de kommande åren. Framtiden ser spännande ut."

Benjamin Kramarz, Partner VIA equity:
"Den stora globala efterfrågan av IT-tjänster kommer att fortsätta växa snabbt de kommande åren. Världen förändras, tekniken utvecklas snabbare än någonsin, och behovet av smarta och enkla IT-lösningar är uppenbart. Advania har ett annorlunda tillvägagångssätt gentemot IT-marknaden, där de ser utöver specifika leverantörer och plattformar för att kunna möta kundens behov. Det sättet har visat sig vara framgångsrikt, och det är vad som fångade vår uppmärksamhet. Advania har unika möjligheter för fusioner och förvärv, och företagskulturen främjar tillväxt. Av den anledningen ligger investeringen i Advania i linje med vår investeringsstrategi och Advania passar perfekt in i vår portfölj. Det var utifrån den bakgrunden vi kontaktade aktieägarna för ett sammangående. Vi är glada att vi lyckades."


Om Advania
Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 22 platser i Sverige, Island, Norge och Danmark. Företagets uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare information, besök www.advania.com.

Om VIA equity
VIA equity är ett ledande nordeuropeiskt private equity-bolag med inriktning mot teknik- och tjänstesektorn. VIA equitys Fond I K/S, Fond II K/S och Fond III K/S har samtliga ett kapital som uppgår till 1 miljard DKK (dvs. totalt 3 miljarder DKK). Den investerande VIA equity-fonden, Fund III K/S, hade PFA och ATP som lika stora investerare med totalt över 99 % av kapitalet. Resterande kapital innehas av VIA equity A/S anställda. VIA equity är ett förvaltningsbolag för fonderna. Tekniskt sett är VIA equity ett private equity-bolag verksamt i multipla utvecklingsfaser, vilket innebär att fonden investerar i både stora, medelstora och små företag. Samtidigt är VIA equity mer fokuserat på specifika branschsegment än många andra private equity-bolag. Historiskt har VIA equity bland annat investerat i bolag inom mjukvara, internet, teknik, energi och tjänstesektorn. Exempel på aktiva och avslutade investeringar i mjukvaru- och IT-företag: Adra Software AS, KMD A/S, Adform ApS, ePocket Solutions AS, DDD Retail A/S, Projectplace AB, ComActivity AB, Dolphin Software AS, Frontmatec A/S, Daldata AS, Hostnordic A/S, UVData A/S, Conscia A/S, Nets A/S, Profit Software Oy och Mansoft A/S.

Om PFA 
PFA grundades 1917 som ett oberoende företag av ett antal arbetsorganisationer, med enda syfte att säkerställa en ekonomiskt säker framtid för medarbetarna och deras familjer. Idag är PFA det största kommersiella pensionsbolaget i Danmark med mer än 500 miljarder DKK (67 miljarder euro) att förvalta. PFA har cirka 1,2 miljoner kunder från många av de största företagen och organisationerna i Danmark. PFA har gjort betydande direkta investeringar de senaste åren som en del av sin alternativa investeringsportfölj för private equity inom infrastruktur och finans som inkluderar investeringar i Walney Extension Offshore Wind Farm, Danish Ship Finance, Avantor och TDC. 2017 ledde PFA ett konsortium av danska pensionsbolag i en transaktion värd 11,6 miljarder DKK i Nykredit, vilket var den största onoterade kapitalinvesteringen någonsin av institutionella investerare i Danmark. 


Fler pressmeddelanden
Back
?i