Molnet - en bisak enligt Radar

Artiklar
17.12.2018

Molnet – en bisak enligt Radar

Värdeskapande IT betyder mindre teknik och mer affärsfokus. Därför börjar molnet i sig bli allt mindre intressant – men kunskapen om nytta, effektivisering och höjd innovationsgrad växer allt starkare.

 

Molnet handlar om webbaserade tjänster för infrastruktur, plattformar och applikationer. Penetrationen är hög och snabbt stigande, visar data från analysföretaget Radar Ecosystem Specialists. Fyra av fem organisationer använder idag molntjänster i någon form. Tillväxten ligger på uppåt 15 procent per år. Leveransformen är så vanlig att allt fler ifrågasätter värdet av att ens tala om molntjänster – inte minst som det ofta handlar om en blandning av outsourcing och moln eller bara ett modernt sätt att drifta IT. 

- Det som betyder något är det värde som hanteringen och användningen av molntjänster medför, säger Göran Gustavsson, affärsområdesansvarig för Managed Services på IT-tjänsteföretaget Advania. 

I Advanias värld innebär ”managed services” i praktiken ett nytt sätt att outsourca sin IT-avdelning, med hjälp av molntjänster. Det innebär också en form av modernisering av traditionell outsourcing, ett område som i sig växer ytterst marginellt på marknaden, enligt Radar bara 1–2 procent årligen. I begreppet ingår också flexibla eller ”agila” kontrakt, ett proaktivt förhållningssätt och en närhet och insikt i kundens affär. Målsättningen är att inte bara leverera det som är utlovat utan också att skapa värde utöver det. 

- Bara molnet i sig, som infrastruktur eller lagring som tjänst, skapar inte så stort mervärde. Det gör däremot tjänsterna ovanpå, säger Göran Gustavsson. 

Det gäller oavsett om servrarna, lagringen eller applikationsdriften ligger i det publika molnet, det privata molnet eller i en hybridmiljö däremellan. Någon behöver sätta upp systemen, övervaka dem, sköta om dem, patcha dem, uppdatera mjukvaran till nya versioner, hantera licenser och se till att allting fungerar och följer överenskomna servicenivåavtal, SLA. Dessutom se till att tjänsterna är effektiva och leder till automation och affärsdriven digitalisering - det vill säga att tekniken ger ett strategiskt och taktiskt mervärde till kärnverksamheten. 

- Den del som höjer kundernas verksamhetseffekt växer snabbast för oss. Frågar man kunder generellt: Får ni det som är avtalat? Ja, blir svaret. Är ni nöjda? Nej. Det illustrerar att det inte är någon konst att leverera det som står i avtalet, men att det är proaktiviteten som är skillnaden, säger Göran Gustavsson. 

Radars undersökningar visar att de företag och myndigheter som är mest mogna vad gäller moln och outsourcing – omkring var sjätte – också är mer effektiva generellt sett. De har dessutom dubbelt så stort utrymme för innovation som andra. Omogna kunder tittar framför allt på att sänka kostnader genom outsourcing och molntjänster, medan de som har kommit längre ser det som ett strategiskt medel för att utveckla affären. De mogna har bättre struktur, utnyttjar i högre grad industrialiseringen av IT, har bättre kontroll och ligger på en högre grad av digitalisering av sina processer än genomsnittet. Det leder i sin tur till en effektivare IT-användning och en högre kvalitet. IT-intensiva verksamheter, som har behov av stor flexibilitet har generellt kommit längre och dessa har också den största nyttan av leveransformerna. 

 

Upplevda fördelar med olika produktionstyper. Källa: Radar Ecosystem Specialists.

 

Just nu pågår en stor omställning av hela IT-branschen. Den innebär att under de kommande få åren kommer de leverantörer som är fokuserade på ren teknikleverans att få problem. Det kommer också de användare att få som inte är förberedda på den radikala omställning som industrialiseringen av IT innebär. 

- Vem behöver en elavdelning idag? På samma sätt kommer den traditionella IT-avdelningen på sikt att bli onödig. CIO kommer att bli mer strategisk och ägna sig mer åt digital affärsutveckling och förändringsledning, säger Göran Gustavsson. 

En fördel med en leverantör som sköter ens tjänster är att man då drar nytta av en hög grad av industrialisering genom en standardiserad, beprövad, effektiv och kompetent skött standardtjänst. 

- Omkring 90 procent av IT-leveransen är generisk, oavsett bransch, säger Göran Gustavsson. 

Vanligen innebär en sourcing av IT att en leverantör tar ett helhetsansvar över alla eller många delar av IT-leveransen. Samtidigt kommer det att finnas ett behov av att även köpa till exempel infrastruktur som en separat tjänst (infrastructure as a service, iaas) eller lagring och backup för sig (backup as a service, baas). Även om IT-tjänsteleverantören, eller ”Service Providern”, gärna vill ta hand om alla delar kan det vara bra att ha vissa områden separat. Speciellt gäller det säkerhet, som kan vara vettigt att ha som tjänst fristående från den övriga leveransen, på samma sätt som att man använder en fristående revisor. När det gäller olika typer av moln är andelen störst för det publika molnet, som utgör 55 procent av svenska verksamheters molnutgifter, enligt Radar. Men tillväxten ökar snabbast för hybridlösningar. 

- Hybridlösningar är det normala. De flesta använder Office 365 och det är en publik molntjänst. Samtidigt har man andra, egna system, där vissa driftas hos kunden själv, andra i Advania Private Cloud och något i en publik molntjänst som Azure, säger Göran Gustavsson. 

Advania använder de stora leverantörernas molnplattformar utifrån kundernas krav och behov. Av dessa dominerar Microsofts Azure, därefter följer Amazon Web Services och sedan kommer Googles molntjänster. Det stämmer väl överens med Radars data över den svenska marknaden. Allra störst är företagets egna Advania Private Cloud, där fördelen är garanterad lagring och drift på svensk mark. En sidoaffär är Advania Compute Cloud, en tjänst specialiserad för storskalig beräkningskraft - HPC, eller high-performance computing. 

 

Radars kommentar

Advania kommer högst upp i Radars årliga kundnöjdhetsmätning. Det visar att företaget ligger rätt i marknaden. Företaget har närvaro i Norden och tillhör mellansegmentet i Sverige. Advania har kommit långt kring flexibilitet och proaktivitet inom sourcing och tjänstelager ovanpå molntjänster.

Denna artikel är skriven av Sverker Brundin, innehållsansvarig och analytiker hos Radar.

 

>> Läs mer om Managed Services


Back
?i