Så gör vi Sverige klimatsmart – skriver under fossilfri färdplan

Pressmeddelande
28.03.2019

Så gör vi Sverige klimatsmart

- skriver under fossilfri färdplan

 

Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer och rätt använd teknik är avgörande för att denna vision ska bli verklighet. Därför har Advania Sverige som en del av sitt klimatarbete skrivit under på färdplanen för ett klimatneutralt Sverige senast 2045.


Foto: Tomas Wanselius, VD Advania Sverige

– Vårt fokus är att skapa värde för kunden. Här kan vi med ytterligare en dimension – rätt implementerad teknik – hjälpa våra kunder att bli klimatneutrala. Det tror vi kommer att minska koldioxidutsläppen radikalt, säger Tomas Wanselius, vd på Advania Sverige.

Advania Sverige har på två år minskat klimatutsläppen med 20 procent per medarbetare med satsningar på allt från digitala mötesmöjligheter i stället för resor, miljöbonusbilar istället för bensin- och dieseltjänstebilar och förnyelsebar el i datahallar och i de flesta kontor.

Framöver ligger Advania Sveriges fokus på att hjälpa kunderna att klimatneutralisera sina verksamheter vilket kan vara allt från att flytta driften av datahallar till mer energieffektiva alternativ till att hjälpa kunder att jobba effektivt med samarbetsverktyg och videomöten.

Studier om optimering av nuvarande system visar att digitala lösningar kan bidra till en cirka 20-procentig minskning av de globala utsläppen. Möjligheten till utsläppsminskningar är dock betydligt större om man även inkluderar hur digitaliseringen förändrar sättet som företag och organisationer fungerar och gör affärer.

– Sveriges IT-företag kan fungera som katalysatorer som leder till systemskiften som drastiskt minskar utsläppen. Vi satsar på att med både tjänster och rätt teknik hjälpa kunderna att ställa om sig själva och sina branscher. På så sätt använder vi kraften i digitaliseringen på bästa sätt för klimatet, säger Tomas Wanselius.

Fossilfritt Sverige och digitaliseringskonsultbranschens färdplan
Riksdagen beslutade 2017 om ett klimatpolitiskt ramverk med målet att landet ska vara klimatneutralt senast år 2045. Utifrån det beslutet har Fossilfritt Sverige, som startats av regeringen, bjudit in näringslivets branscher att skriva sina egna färdplaner för att bli fossilfritt. Advania Sverige har, tillsammans med 32 andra IT-bolag, signerat digitaliseringskonsultbranschens färdplan om klimatneutralitet för att bidra till att hålla den globala uppvärmningen till max 1,5 grader.

Här kan du läsa mer om färdplanen:
http://fossilfritt-sverige.se/verksamhet/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/

 

Vill du veta mer? Vänligen kontakta:

Helena Nordin, Hållbarhetschef Advania Sverige
Tele: +46 76 14 000 78
E-post: helena.nordin@advania.com

Tomas Wanselius, CEO Advania Sverige
Tele: +46 70 454 35 24
E-post: tomas.wanselius@advania.com

 

Om Advania

Advania erbjuder IT-tjänster med mätbara resultat till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 500 medarbetare på 13 lokalkontor och omsätter 2,1 mdkr. Koncernen har totalt 1 300 medarbetare och leds från Stockholm, Sverige. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com #advania


Fler pressmeddelanden
Back
?i