Är du rätt kund för oss?

Knowledge Factory Blogg
09.04.2019

Är du rätt kund för oss?

Vårt 'Productivity team' beskriver sitt drömuppdrag.

Känns det här igen?

  • Ni har en tydlig O365-strategi men vet inte riktigt var ni ska börja med för att nyttja den fullt ut
  • Ni ska precis ta klivet in i er O365-strategi men vet inte vilka tjänster ni ska nyttja eller vilka ni ska börja med
  • Ni står inför frågan hur man tar O365 från en IT-produkt till en verksamhetsapplikation
  • Ni vill utreda om O365 är rätt väg att gå
  • Ni vill flytta er kommunikation från klassisk telefoni och Skype till Teams. Vilken ordning gör man allt? #skypexit

 

Vad vill vi hjälpa till med?

  • Stödja er utrullning och bidra till utökat nyttjande av nya tjänster
  • Att utreda, hitta behov av och affärsnyttan med O365
  • Vara Trusted Advisor och bollplank när det kommer till fallgropar, risker och möjligheter
  • Att bygga broar mellan avdelningar, hjälpa IT att nå ut i organisationen och få med sig verksamheten
  • Beskriva i vilka steg man bör göra en implementation och design

 

Det här är några av de mest uppskattade projekten vi driver hos våra kunder idag inom Productivity. 

 

 

Läs mer om Knowledge Factory

 


Back
?i