Så bidrar Advania till att göra Sverige fossilfritt

Nyheter
11.04.2019

Så bidrar Advania till att göra Sverige fossilfritt

Advania har som ett av 33 IT-bolag skrivit under färdplanen för att Sverige ska bli fossilfritt senast 2045. Med ett gemensamt ramverk för hur hela IT-branschen mäter utsläpp ska Sveriges IT-företag göra sin del för att rädda klimatet. 

 

"Målet är att kunna mäta våra utsläpp på samma sätt för att kunderna ska veta att de jämför äpplen med äpplen och välja de IT-lösningar som bäst bidrar till att minska koldioxidutsläpp", säger Helena Nordin, hållbarhetschef på Advania. 

 

Det finns IT-bolag som menar att de är klimatpositiva – att deras teknik och lösningar bidrar till att minska utsläpp hos kunden mer än vad IT-bolagets egen verksamhet släpper ut. Så länge det inte finns etablerade gemensamma mätmetoder är den typen av uttalanden baserade på egna antaganden, vilket gör det svårt för kunder att välja de mest klimatsmarta och effektiva lösningarna på marknaden. Helena Nordin menar att en viktig framgångsfaktor med IT-branschens färdplan mot ett fossilfritt Sverige är just att alla IT-bolag ska mäta klimatpåverkan på samma sätt. 

 

"Om vi mäter exempelvis vår sourcing på samma sätt som en konkurrent blir det en konkurrensmässig drivkraft för oss alla att göra tjänsten så klimateffektiv som möjligt. Det tror jag är konkret och bra", säger Helena Nordin. 

 

Att använda rätt teknik och därmed göra kunderna mer hållbara är en nyckelfaktor, både för Advania och för att skapa hållbar digitalisering. Helena Nordin menar att det är här modern teknik kan bidra mest.

 

"Här kan våra insatser göra stor konkret skillnad för att minska koldioxidutsläppen."

 

I färdplanen ingår också att alla bolag ska höja kompetensnivån hos sina IT-konsulter vad gäller hållbarhet. De ska kunna föreslå klimatbesparande produkter för kunder och förstå kopplingen mellan digitalisering och hållbarhet. Advania och de andra IT-bolagen lovar att här satsa på utbildning. För att färdplanen ska fortsätta utvecklas ska IT-bolagen senast 2020 ha bestämt sig för nya fossilbesparande åtaganden. 

 

"Jag tycker det är rätt inställning att vi inte överarbetar handlingsplanen med för många åtaganden, istället fokuserar vi på ett par inledande konkreta åtgärder som sedan följs upp med nya åtaganden inom kort", säger Helena Nordin. 

 

Färdplanens fem åtaganden för 33 IT-bolag

 
Till 2020

  1. Enas om miniminivå för kunskaper bland anställda om digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.
  2. Utföra utbildningsinsatser som gör att samtliga anställa lever upp till miniminivån inom ett år efter anställning.
  3. Enas om ett ramverk för att kunna redovisa positiva och negativa bidrag. (scope 1-4, inklusive så kallade avoided emissions)
  4. Hitta resurser för att bygga och lansera en webbplattform där branschens möjligheter som lösningsaktör görs tillgänglig för varandra, kunder, akademin och politiken. 
  5. Utifrån förutsättningarna 2020 anta nya åtaganden fram till 2022

  

Till 2030

Minst halvera branschens energianvändning till 2030, med ambitionen att nå nollutsläpp innan 2045 (i enlighet med IPCC lågenergiscenario).

 

Läs mer om Advanais Hållbarhetsarbete 


Back
?i