Hur påverkar digitalisering vår framtid?

Artiklar
11.11.2019

Hur påverkar digitaliseringen vår framtid?

Vi kommer vara på plats under årets största IT-händelse Radar Summit! 

Radar Summit 2019 tar fasta på de trender som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter. Områdena har tagits fram tillsammans med flera hundra CIO:er under året för att öka intresset och relevansen mot målgruppen.

På scenen kommer författaren och entreprenören Per Schlingmann berätta om hur digitaliseringen förändrar världen och påverkar allt och alla. Fördelar som företag traditionellt haft slås i spillror och nya affärsmodeller gör entré. Automatiseringen och digitaliseringen stöper om offentlig sektor och arbetsmarknaden vi är vana vid blir ett minne blott. 

Per kommer prata om hur digitaliseringen påverkar nuet och även framtiden. Han beskriver ett framtida samhälle där alla har tillgång till samma information, där ett nytt kommunikationslandskap och en ny ekonomisk geografi växer fram. 

Advanias CMO, Daniel Albertsson, kommer prata om arbetet för att möta de allt högre krav som ställs från kunder. Daniel har mer än 23 års jobbat med försäljning och kommunikation i IT-branschen och har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med både kunder och partners.

Hur arbetar Advania för att lyckas?

– Vårt fokus ligger alltid på leveransen, utan våra kunder är vi ingenting. För att kunna möta de allt högre krav som ställs från marknaden krävs innovation och snabbtänkthet från oss som leverantör. Vi gör allt för att underlätta för våra kunder kring de olika lagar och förordningar deras verksamheter ställs inför så de kan fortsätta göra det som de är bäst på. 

Daniel kommer berätta om hur Advanias modell tryggt kan stödja företags innovationsresa och digitaliseringsstrategi med hjälp av en svensk leverans baserad på högsäkerhet. 

– Flexibilitet och agilitet är ledord i vår leverans och det är kanske just därför vi har IT-branschens nöjdaste kunder.

Vilka tror du är de största trenderna det kommer pratas om under Radar 2019?

– Jag tippar på att trenderna kommer handla om hur digitalisering och tekniken runt om påverkar vår utveckling, både som företag och samhället i sig. Det och digitalisering och transformation, säger Daniel. 

Vill du veta mer om vårt arbete?


Back
?i