Advania växer i Finland - förvärvar Accountor ICT

Pressmeddelande
08.01.2020

Advania växer i Finland - förvärvar Accountor ICT

Behovet av digitalisering fortsätter att växa bland nordiska aktörer. I samma takt ökar även efterfrågan på leverantörer som kan hantera komplexa och innovativa projekt. Ett år efter att ha äntrat Finland stärker Advania sin närvaro på den finska marknaden.

Advania förvärvar Accountor ICT, ett väletablerat IT-bolag inom Accountor Group som erbjuder omfattande ICT-plattformar, mjukvaru- och supporttjänster samt outsourcing. Advania representeras därmed av 80 medarbetare i Finland, som tillsammans driver digitaliseringsprojekt och hanterar kritisk infrastruktur för aktörer över hela Europa. Försäljningen av Accountor ICT är en del av Accountors strategi att låta gruppens kärnverksamhet ta mer utrymme.

”Vi är övertygade om att försäljningen möjliggör att Accountor ICT’s affär kan utvecklas vidare och bättre möta kundernas framtida behov. Vi har varit enormt nöjda med vårt teams enastående insats och tackar alla som har delat med sig av sin kompetens,” säger Niklas Sonkin, VD för Accountor.

Efterfrågan på processautomation, infrastruktur och digitala arbetsplatser för slutanvändare ökar i rask takt, parallellt med att digitaliserade processer idag står högt upp på agendan hos många.

”Behovet av digitalisering är starkt – och växer snabbt. Med våra nya kollegor ombord har vi en setup med drivna, kompetenta individer i världsklass. Tillsammans kommer vi att leverera komplexa, innovativa projekt och introducera den senaste tekniken på den finska marknaden. Vi är redo att addera ytterligare värde till befintliga och nya kunder,” säger Sami Grönberg, VD för Advania Finland.

Förvärvet är ett led i Advanias tillväxtstrategi och målsättning att bli den ledande leverantören av IT-infrastruktur, digitalisering och managerade tjänster, med lokal närvaro i Nordens samtliga länder. Vägen dit innebär ett fortsatt fokus på att erbjuda funktionella och omfattande lösningar, med stöd av lämplig teknik.

”För exakt ett år sedan tog Advania sina första steg i Finland, genom förvärvet av Vintor. Bolaget blev snabbt en del av Advania och vi är stolta över de framsteg som vårt team har åstadkommit. Förra årets utveckling var fantastisk. Genom att förvärva Accountor ICT utökar vi vårt tjänsteutbud signifikant i Finland och blir en än mer nära partner till befintliga och nya kunder,” säger Mikael Noaksson, VD för Advania Group.

 


Fler pressmeddelanden
Back
?i