Länsförsäkringar väljer Advania

Pressmeddelande
05.03.2020

Länsförsäkringar ska bygga nästa generations kontaktcenter - väljer Advania

För att skapa en sömlös kundupplevelse, oberoende av mediekanal, satsar Länsförsäkringar stort på nya, digitala lösningar. Genom det nya kontaktcentret, i form av den världsledande CX-plattformen Genesys Contact Center, kommer Länsförsäkringar att möta sina kunder oavsett var de befinner sig. Advania har valts ut för att driva arbetet.

Ulrica Hedman, vd, Länsförsäkringar Uppsala

För att vara ledande på den konkurrensutsatta försäkringsmarknaden krävs ett tydligt fokus på att digitalisera och optimera de egna processerna. Inte minst gällande de kundnära aktiviteterna, såsom kundkontakt i dagens alla tillgängliga medier. 

För att möta de nya tidernas behov av en dynamisk och kanalöverskridande kundservice har Länsförsäkringar upphandlat ett nytt kontaktcenter. Målet med arbetet är att skapa en gemensam och framtidssäker lösning för totalt ca 4 500 agenter. Oavsett vilken mediekanal som kommunikationen flödar genom ska Länsförsäkringars kunder bemötas genom ett och samma system.

Advania har vunnit upphandlingen och kommer, i form av systemintegratör och strategisk partner, att implementera en komplett omnikanal-lösning baserad på det välrenommerade kontaktcentret Genesys Contact Center. Lösningen kommer att placeras i Advanias datahallar, driftas av Advania och erbjudas som tjänst. Avtalet tecknas med Länsförsäkringar AB men blir tillgänglig som en gemensam, valbar lösning för koncernens samtliga 23 länsförsäkringsbolag.

”För oss är det viktigt att vara nära våra kunder och erbjuda dem ett enkelt sätta att kommunicera med oss, på den kanal som är bäst för dem. Utvecklingen går väldigt fort och det ställer krav på infrastruktur, lösning och leverantör. Efter en gedigen utvärderingsprocess stod Advanias lösningsförslag ut, med den utvecklingsbara Genesys-plattformen. Tillsammans ska vi arbeta för att skapa en enkel vardag för våra kunder och medarbetare.”, säger Ulrica Hedman, vd på Länsförsäkringar Uppsala.

“Kundkontakt är hjärtat i alla verksamheter, men digitaliseringen har skapat nya utmaningar för många. Länsförsäkringsbolagen har en tydlig målbild: Att skapa en sömlös kundupplevelse, oberoende av mediekanal. Genesys är världens främsta CX-plattform som gifter sig väl med företag som sätter sina kunder i första rummet. Vi är väldigt stolta över att ha fått Länsförsäkringars förtroende och ser fram emot att skapa ett modernt kontaktcenter tillsammans.”, säger Tomas Wanselius, vd på Advania Sverige AB.

Om Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar är en federation av 23 svenska försäkringsbolag. Tillsammans äger de Länsförsäkringar AB, grundat 1936, som har i uppdrag att bedriva länsförsäkringsbolagens gemensamma affärer inom bank och försäkring, utvecklingsarbete och service till företagen. 2019 uppgick Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat till 3003 mkr.
För mer information, vänligen besök www.lansforsakringar.se

Läs mer om våra Customer Experience-lösningarFler pressmeddelanden
Back
?i