Advania underleverantör i gigantiskt molnbaserat IT-projekt

Pressmeddelande
04.12.2017

iStone har nyligen tecknat ett stort leveransavtal med Felleskjøpet Agri om design och implementering av en ny affärslösning. Projektet som varar i flera år, kommer att bli ett av de mest intressanta iStone har utfört i Norge, inte minst eftersom lösningen kommer att vara molnbaserad. Implementeringen är mycket omfattande varför man valt att innefatta samarbetspartnern Advania i leveransen.

"Projektet är så utmanande att vi har tagit in Advania på leveranssidan. Det kommer att bli ett mycket intressant projekt som bekräftar Microsoft och Dynamics position i det högsta ERP-segmentet, säger VD Tor Arnstorp i iStone.”

"Felleskjøpet Agri har sett värdet av en helhetslösning för verksamheten. Vi upplever ett ökat intresse för Microsoft Dynamics, inte minst på grund av de möjligheter som molntjänster erbjuder utöver lokala lösningar, säger Helge Solbakken, chef för Microsoft Dynamics i iStone.”


Från egenutvecklat till ny plattform

Felleskjøpet har hittills använt proprietära affärslösningar för sin verksamhet.

"Dagens affärslösningar på Felleskjøpet bygger på Cobol, ett mycket stabilt och robust system. Efter många års drift har det blivit utmanande att hitta kompetens i lösningen, vilket gör utvecklingen mer utmanande. Felleskjøpet verkar inom ett stort antal affärsområden, vilket kräver att vi utvecklar ett smidigt affärssystem med bra integrationsmöjligheter. Säger IT-direktör Christen Rehn på Felleskjøpet Agri.”

Lusten och behovet av en moderniserad ERP-plattform har utvecklats gradvis. Den befintliga lösningen fungerar stabilt och Felleskjøpet har kunnat göra en ordentlig utvärdering innan beslut om ny plattform fattats. Felleskjøpet ville noga utvärdera de nya leveransmodellerna, särskilt användningen av molnet.

iStone ser en utveckling där marknaden alltmer vill ha integrationsvänliga plattformar. Vissa kunder väljer att modernisera sina befintliga lösningar, medan andra med äldre och proprietära system letar efter helt nya plattformar som kan anpassas från början.

"Vi levererar alla typer av projekt, oavsett om det lägger integrationslager till toppen på befintliga lösningar eller implementerar helt nya lösningar. För Felleskjøpet bygger vi lösningen från början", säger Solbakken.”  


En jätte inom jordbruket  
Felleskjøpet omsätter 15 miljarder kronor och 3150 anställda och är den viktigaste leverantören av driftsutrustning och teknik för norska jordbruk. Felleskjøpet omfattar även fastighetsförvaltning, bröd och bakverk, park- och anläggningsutrustning, mat och utrustning för husdjur. Felleskjøpet är ett kooperativ som ägs av 44 000 bönder.
  "Avtalet med Felleskjøpet är det största och kanske viktigaste vi har tecknat i vår tioåriga historia. Vi har alla nödvändiga nyckelkompetenser, men samtidigt är vi ödmjuka över storleken på det arbete som ska levereras, säger Markus Jakobson, VD på iStone.”  


För ytterligare information vänligen kontakta:
Espen B. Hartz, VD Advania Norge
Tel: 93 02 96 88, e-post:
espen.hartz@advania.no

Tor Arnstorp, VD iStone
Tel: +47 982 63 100, e-post:
tor.arnstorp@istone.com

Markus Jakobson, koncernchef iStone
Tel: +46 706-17 30 52, e-post:
Markus.jakobson@istone.com    


www.istone.com
Columbus har lämnat ett bud på köp av iStone, men detta är bara effektivt när 90 procent av aktieägarna accepterar budet. Detta beräknas ske senast den 2 januari 2018Om Advania

Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap. För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com


Fler pressmeddelanden
Back
?i