Därför blir IT-företag mer lönsamma med ökad jämställdhet

Advania News
07.11.2018

Därför blir IT-företag mer lönsamma med ökad jämställdhet

Det behövs fler kvinnor i IT-branschen. Det är Michaela Berg på Advania övertygad om. Hon har en nyckelroll inom HR och säger att andelen kvinnor på Advania ska fördubblas fram till 2020, jämfört med 2016.

Petra Laewen, Women Ahead och Michaela Berg, Advania. Foto: Anna Rut Fridholm

Att IT-branschen domineras av män är ett välkänt faktum. Enligt branschorganisationen IT- och telekomföretagen var andelen kvinnor i branschen 29 procent förra året. Den låga andelen kvinnor leder nu i växande grad till problem. 

Bland annat påverkar det möjligheten att rekrytera medarbetare, en fråga som i sig blir allt mer brännande. IT- och telekomföretagen räknar med ett underskott på 70 000 personer med IT-kompetens redan år 2022. Mot den bakgrunden håller det inte att undanta hälften av ett presumtivt rekryteringsunderlag. 

Forskning ger tydlig bild

Ett annat problem är att bristande jämställdhet hos företag hämmar arbetsklimatet. Forskning visar exempelvis att styrelser med en bra balans mellan könen leder till högre lönsamhet. En rapport från EU-kommissionen 2012 talar om att ”fler kvinnor i toppbefattningar kan bidra till en mer produktiv och innovativ arbetsmiljö och förbättrade företagsresultat överlag”.

I grunden handlar problemet om att för få kvinnor lockas till IT-utbildningar och att karriärmöjligheterna i branschen inte främjar kvinnor i lika hög grad som män, enligt IT- och telekomföretagen.

Michaela Berg, HR Business Partner på Advania känner väl till situationen. Hon är ansvarig för bolagets rekryteringar och vet att utvecklingen måste vändas. 

Hennes uppdrag på Advania är att göra just det. 

– Till en början har vi som mål att dubbla antalet kvinnor i de operativa rollerna och fortsätta öka antalet kvinnliga chefer. Parallellt med det driver vi mångfaldsarbete i ett bredare perspektiv. Att ha en inkluderande kultur är något som behöver underhållas och prioriteras. Det är A och O för att nå hållbara resultat.

Samarbetar med Women Ahead – specialister på rekrytering av kvinnor

Michaela Berg beskriver hur ”Advania tar ett brett grepp om jämställdhet” med fokus på att öka rekryteringen av kvinnor på alla nivåer, och på att bli bättre att utveckla och behålla de kvinnor som finns inom organisationen. 

Utöver aktiviteter som att driva nätverk med fokus på jämställdhetsfrågor och internutbildningar för chefer i mångfald och jämställdhet arbetar Advania sedan hösten 2018 med rekryteringsföretaget Women Ahead. De är specialiserade på just rekrytering av kvinnor inom främst IT-, teknik- och telekombranschen.

Strävan efter fler kvinnor i organisationen drivs inte av ideologi. Det finns stora affärsmässiga fördelar med jämställdhet, påpekar Michaela Berg.

– Det blir ett annat klimat i arbetsgrupper när de består av både män och kvinnor, ett klimat som gagnar kreativiteten och kvaliteten i leveranserna. 

Hon behöver inte argumentera för sin sak hos medarbetarna. De flesta är överens om att det vore bättre att få in fler kvinnor, både för företaget och för enskilda medarbetare. Men trots att utvecklingen går åt rätt håll tar det tid.

Michaela Berg ser framför allt två generella skäl till det i branschen. Dels utgår man ofta från framgångsrika personer i liknande roller – som ofta är män – vilket får till följd att man efterfrågar personer med klassiskt manliga egenskaper, dels är det ofta ont om tid och få kvinnliga sökande, vilket gör att man inte hinner kontakta personer aktivt.

Anpassa annonser

Den vanligen manligt inriktade rekryteringen innebär också att platsannonser utformas så att färre kvinnor lockas att svara på dem. Om det står att företaget söker någon med tio års erfarenhet inom ett speciellt område är sannolikheten stor att du får svar av män med betydligt kortare erfarenhet, medan kvinnor som inte möter det specifika kravet låter bli att söka, enligt Michaela Berg.

– Män har i allmänhet en tendens att överskatta sig själva, medan kvinnor ofta underskattar sin egen kompetens. Det här behöver man ta hänsyn till i rekryteringen.

Petra Laewen på Women Ahead bekräftar bilden. 

 Michaela Berg, Advania och Petra Laewen, Women Ahead. Foto: Anna Rut Fridholm

– Generellt sett söker få kvinnor självmant nya tjänster. Men om vi kontaktar dem blir de ofta intresserade, helt enkelt för att de ser att bolaget i fråga verkligen anstränger sig för att locka fler kvinnor, berättar hon och håller också med Michaela Berg om att annonser behöver utformas på ett annat sätt för att locka kvinnor. 

Företag behöver i högre grad förmedla varför det är bra att arbeta hos dem. Då handlar det mycket om att kommunicera engagemang i hållbarhet, miljöarbete, jämställdhet och mångfald.

– Du behöver också använda andra ord. Kvinnor triggas mer av sådant som ”samarbetsförmåga” och ”coachande” än uttryck som är mer inriktade på individens prestation, säger Petra Laewen.

Kön inte viktigare än kompetens

Hon pekar också på att det sällan räcker att anpassa sin rekrytering för att få fler kvinnor att söka. Även internt måste företaget ofta genomgå en förändring. Rekryterande chefer behöver förstå varför bolaget väljer att rikta in sig särskilt på att få kvinnliga sökande. Annars kan det uppstå missuppfattningar som motverkar syftet, exempelvis att kön är viktigare än kompetens. 

– Cheferna, och även övriga medarbetare, behöver förstå att det inte handlar om det utan om att en arbetsgrupp bestående av både män och kvinnor får en annan dynamik, vilket gynnar kreativiteten och arbetsklimatet, vilket i sin tur på sikt ökar lönsamheten, säger Petra Laewen.

Michaela Berg säger att teamen som har en underrepresentation av kvinnor vill ha fler till sina arbetsgrupper, men att många inte vet hur de ska göra. Därför driver hon också ett internt förändringsarbete. 

– Bland annat påpekar vi att det är viktigt att vara lyhörd i sin arbetsvardag, och ta vara på kontakter man knyter i andra sammanhang. 

Genom att etablera nätverk för kvinnliga medarbetare på Advania, arrangera föreläsningar och erbjuda mentorprogram räknar Michaela Berg med att också kunna öka internrekryteringen av kvinnor till chefspositioner.

Tjänar på bredd hos anställda

Ett ord som varken Michaela Berg eller Petra Laewen nämner är könskvotering. Eller förresten, Michaela Berg snuddar vid det: ”Jag skulle personligen inte vilja ta ett jobb som jag kvoteras in till på grund av mitt kön.” 

De båda är överens i frågan. En lyckad rekrytering utgår alltid från företagets behov och den sökandes egenskaper och kompetens. De är också överens om att varje organisation fungerar bättre om det finns en bredd hos medarbetarna. Och inte bara i fråga om kön.

– Det handlar också om sådant som ålder och etnicitet. I nästa steg i vårt rekryteringsarbete kommer vi att gå på djupet även i de delarna, säger Michaela Berg.

 

Är du en av oss?

Våra medarbetare är vårt absolut viktigaste kapital och vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med individer som delar vår värdegrund - att alltid sätta kundens behov främst.

Besök vår karriärsite och kolla in våra lediga jobb! Om det inte finns något som passar dig just nu kan du connecta med oss och få uppdateringar om våra lediga tjänster.  


Back
?i