Johan Lindström summerar året som gått

Skolpartner Blogg
29.12.2019

Johan Lindström summerar året som gått 

År 2019 har varit ett tämligen händelserikt år när jag blickar tillbaka på skolåret och allt som hör därtill. Här kommer ett litet axplock av det jag tar med mig: 

  • I många kommuner runt om i landet har de ständiga kraven på effektiviseringar i skolsfären kommit till en gräns. Skolmarscher har organiserats och genomförts i protest mot nedskärningarna. 
  • Skolinspektionen har gjort ett antal granskningar som påvisat brister gällande hur skolorna lever upp till styrdokument. Granskningen visade på bristerna när det gäller digitaliseringsarbete i matematik och teknik på högstadiet. 
  • Skolinspektionen åkallar godkännandet för Safirskolan i Göteborg. En långkörare där bl.a. SÄPO varit inblandade fick sitt slut. 
  • Skolverket reviderar kurs- och läroplanerna och möts av en storm när de läggs ut på remiss, bl.a. för att de tänkte lyfta bort Antiken från läroplanen i Historia. Skolverket svarade och backade till slut och Antiken blir kvar i läroplanen. Den 18 december lämnade Skolverket över sina reviderade förslag till regeringen. 
  • Resultaten från PISA 2018 publicerades. Svenska skolelever presterade lite bättre under 2018 än de som deltog 2015, men förbättringen går tyvärr inte att statistiskt säkerställa. En sak som dock fortsatt försämrats sedan 2015 är likvärdigheten i det svenska skolsystemet. 
  • Ett nytt nätverksforum för beslutsfattare inom skola ser dagens ljus – Next Level. Syftet är att lyfta blicken och fundera över vart den svenska skolan är på väg och hur vi tillsammans på bästa sätt kan nå dit. 

Ett minst sagt händelserikt år inom skolvärden som jag hoppas att vi alla kan ta lärdom av och ha i bakhuvudet när vi blickar framåt mot 2020. Jag personligen är både spänd och förväntansfull över vad det nya decenniet vi nu träder in i kan erbjuda. 

Med de orden vill jag tacka för detta år, och önska er alla ett Gott Nytt 2020! 

/ Johan Lindström, Utbildningsansvarig på Advania Skolpartner

Back
?i