Pressmeddelande: Advania lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding

Pressmeddelande
27.04.2017

Advania lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding med målsättning att komplettera och stärka sitt erbjudande som en ledande nordisk IT-koncern.

Caperio är ett svenskt IT-bolag som har som mål att stötta dess kunders mål och affärsidéer genom att optimera deras IT-miljö. Caperio har kunder i alla branscher och är stora i både publik och privat sektor där man erbjuder paketerade lösningar för produktförsörjning, konsult och managerade IT-tjänster.

Advania har noggrant följt Caperios utveckling och bedömer att en sammanslagning av bolagen kompletterar och stärker Advanias position på marknaden och förbättrar bolagets framtida tillväxtmöjligheter. Förvärvet är i linje med Advanias tillväxtstrategi och tillför koncernen en breddad kundbas samt cirka 120 kompetenta medarbetare. Caperio har några av branschens mest nöjda kunder, till vilka Advanias erbjudande kan breddas genom förvärvet. Advania ser en stor potential med att integrera Caperios affär med Advanias erbjudande, och därmed kunna addera betydande värde för bolagets kunder.

Gestur G. Gestsson, Koncernchef i Advania:

– Affären ligger i linje med vår målsättning och strategi att ytterligare stärka vår position som ett av Nordens ledande IT-bolag. Tillsammans kommer vi vara ännu starkare i vår målsättning att vara den mest flexibla och värdeadderande partnern till våra kunder. Jag välkomnar även Caperios medarbetare att vara med på vår gemensamma resa där vi kan fortsätta stödja våra gemensamma kunder på ett ännu bättre sätt genom ett bredare och mer komplett erbjudande.

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige:

– Den föreslagna sammanslagningen har en övertygande strategisk logik och genom vår kombinerade storlek samt erbjudanden så kommer vi ta ytterligare ett offensivt steg som en ledande nordisk IT-koncern. Advanias lösningar, kompetens och erfarenhet kombinerat med Caperios styrkor och intressanta kundbas skapas en god potential till vår fortsatta tillväxt i Sverige.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gestur G. Gestsson, Koncernchef Advania-koncernen
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm
Mobil: +46 761 400155
Epost: gestur@advania.com
www.advania.com

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige
Mobil:0761 400080
Epost: mikael.noaksson@advania.se

För information och dokument avseende Erbjudandet: www.advania.com/offer


Fler pressmeddelanden
Back
?i