Jämställdhet i it-branschen - Hur svårt kan det vara?

Nyheter
16.09.2019

Jämställdhet i it-branschen - Hur svårt kan det vara?

Större affärsnytta, fler kompetenser och en bättre gruppdynamik. Fördelarna med jämställdhet är många och affärsdrivande. Men ändå går it-branschen åt fel håll. – Hur svårt kan det vara, frågade Therese Sinter, marknad- och kommunikationschef på Sogeti, under jämställdhetseventet som arrangerades av Advania 5 september.

Just nu befinner sig samhället i en expansiv digitaliseringsfas. Men det är inte alla som är med på resan. För samtidigt som it-branschen manar till mer jämställdhet är, enligt siffror från branschorganisationen IT & Telekomföretagen, endast 28 procent av alla anställda it-branschen kvinnor. En försämring jämfört med 2008 då samma siffra var 32 procent och Therese Sinter menar att det inte finns något att skylla utvecklingen på.

–  Bara på vår hemsida har vi 244 tips på hur företag kan bli mer jämställda. Kunskapen finns, det är bara att göra något redan imorgon.

Uppmaningen av Sinter är hämtad från Advanias jämställdhetsevent som arrangerades den 5 september där hon var en av fyra panelmedlemmar som framför en fullsatt Scalateater diskuterade hur branschen ska ta nästa mångfaldssteg. Förutom Sinter var även Stefan Alariksson, vd Dell Technologies Sweden, Åsa Zetterberg, Managing Director, IT & Telekomföretagen och Tomas Wanselius, vd Advania Sverige med i diskussionen.

Under det timslånga panelsamtalet menade samtliga att it-branschen varit alldeles för dålig på att skapa förutsättningar för kvinnor att först ta steget in och sedan lyckas och bli framgångsrika i samma bransch. Anledningarna är flera.

Åsa Zetterberg pekade på att arbetet med inkludering måste börja tidigare än i nuläget. I dag är 50 procent av alla gymnasieelever på de naturvetenskapliga utbildningarna tjejer men andelen är bara 10-15 procent på flera av de relevanta tekniska universitetsutbildningarna.

–  Vi måste hitta fler vägar för kvinnor att ta sig in branschen och i längden öka basen att rekrytera från. Det saknas kompetens i branschen, säger Tomas Wanselius.

En av orsakerna till att kvinnor väljer andra yrkesbanor resonerade panelen kunde härledas till machokultur som påverkar vissa arbetsplatser. Stefan Alariksson menar att det är problematiskt på flera sätt.

– Dels är det långt ifrån produktivt, det är inte bara kvinnor som känner sig exkluderade. Många män som kommer till jobbet känner sig inte hemma i den mansrollen och kan inte växa på arbetsplatsen. Jämställdhet handlar om att skapa en inkluderande kultur som drar nytta av allas kompetenser.

De kommande tre åren förväntas it-branschen behöva tillsätta 70 000 tjänster. Och ska Sverige kunna konkurrera med resten av världen menar Åsa Zetterberg att utbildningsväsendet behöver locka fler kvinnor till it och tech, och branschen har inte något annat val än att bli bättre på mångfald.

– Dels får vi in fler perspektiv, dels bättre gruppdynamik och affärsnyttan blir bättre vilket leder till en bättre bottenrad.
Hon får medhåll av Stefan Alariksson.

– Förändring gör ont. Men jämställdhet ska inte vara en policyfråga. Det är en kulturfråga.  

På Advania är planen att fortsätta det interna jämställdhetsarbetet som bara är i sin linda.
–  Imorgon har vi chefskonferens. Så jag tänker gå upp och klockan 07:30 fortsätta den här diskussionen med alla våra chefer, säger Tomas Wanselius.

Läs mer om hur Advania arbetar med jämställdhet här. 

#hursvårtkandetvara

En jämställdhetskväll arrangerad 5 september av Advania Sverige på Scalateatern i Stockholm. Förutom panelsamtalet fick publiken även ta del av inspelningen av podden Fannys förebilder där Hélène Barnekow, vd Microsoft Sverige intervjuades.

Lyssna på samtalet:

Panelsamtalet samt livepodden släpps i två delar under Fannys Förebilder.

  • 18 september: Panelsamtalet med Therese Sinter - Marknads- och kommunikationstchef på Sogeti, Stefan Alariksson, vd Dell Technologies Sweden, Åsa Zetterberg, Managing Director, IT&Telekomföretagen och Tomas Wanselius, vd Advania Sverige. Lyssna på Paneldebatten här.
  • 22 september: Livepodd, Fannys förebilder med Fanny Widman - gäst Hélène Barnekow, vd Microsoft Sverige
    Lyssna på Livepodden härBack
?i