Advanias bidrag till den cirkulära ekonomin

Pressmeddelande
02.04.2020

Advanias bidrag till den cirkulära ekonomin

- 95 procent av den inlämnade hårdvaran återvinns

Idag, på Sveriges Overshoot Day, har vi gjort av med vår årsbudget av förnybara resurser. Konsumtionen av elektronik är en bov i dramat. I ett nytt lagförslag vill EU därför begränsa engångsanvändningen av IT-produkter. För att driva en positiv utveckling arbetar Advania aktivt med återtag av använd hårdvara, som i 95 procent av fallen senare säljs vidare.  

 Claes Fischerström, vd Advania Finance och Helena Nordin, hållbarhetschef, Advania Sverige.

Idag, den 2 april 2020, är datumet som Sverige når sin Overshoot Day. Det innebär att vi, per idag, har gjort av med vår årsbudget av förnybara resurser. En viktig del av Sverige och Europas fotavtryck kopplat till klimatet beror på att enorma mängder elektronik - som datorer, telefoner och läsplattor - slängs dagligen.

Varje år genererar de europeiska länderna 12,3 miljoner ton elektroniskt avfall. Därför har EU-kommissionen i mars 2020 lagt fram lagförslaget Right to Repair, som ska begränsa engångsanvändningen av elektroniska produkter. Lagförslaget innebär att i första hand öka livslängden hos bärbara datorer, telefoner och läsplattor genom att öka incitamenten till reparationer. Initiativet är ett uttalat kritiskt steg inom EU’s handlingsplan för cirkulär ekonomi, Circular Economy Action Plan, som utgör en grund för att EU ska vara klimatneutralt 2050. Senast 2050 måste tillverkningen av elektronikprodukter inte bara produceras på nya, mindre koldioxidkrävande sätt, utan även repareras för att kunna användas igen. 

“En linjär syn på produktion av elektronikprodukter är ett reellt hot mot vår planet. Genom att ställa om till cirkulär ekonomi kan både bransch och kunder ta sitt ansvar för den miljöpåverkan som hårdvaran innebär. En PC används i ungefär tre år idag. Det är inte hållbart att den efter den tiden kasseras och skickas för återvinning istället för att fortsätta användas.”, säger Helena Nordin, hållbarhetschef på Advania. 

Redan 2007 påbörjades en studie initierad av MIT som kartlade leverantörskedjorna runt tillverkningen av en enda dator. För att producera en dator krävs råvaror och material från hela världen: guld från Sydafrika, nickel från Ryssland, olja från Mellanöstern och koppar från Kina. Produktionen - och dess många transportled - kräver 240 kilo fossila bränslen, 1 500 kilo vatten och 22 kilo kemikalier. Ett enormt resursslöseri, menar Advania, som erbjuder sina kunder att sälja tillbaka sin använda hårdvara. Tjänsten har funnits sedan 2007, då det dåvarande bolaget Caperio Finance – senare förvärvat av Advania – startade sin verksamhet.

95 procent av hårdvaran som Advania tar tillbaka kan återanvändas hos en ny användare. Advania åskådliggör även för kunden den miljönytta som uppstår när produkten får en längre livslängd, genom att rapportera den mängd koldioxid som planeten besparas. Livscykelhanteringen drivs av bolaget Advania Finance, som både erbjuder leasing av IT-utrustning och köp av gammal hårdvara.

“Vi vill hjälpa våra kunder att knyta ihop hela livscykeln genom att erbjuda dem en hållbarhetsöversikt av deras IT-utrustning. Idag kan vi ge dem konkret data gällande vilken klimatpåverkan deras IT-innehav har. Vår vision är att alla företag ska sätta livscykelhantering högt upp på agendan för att nå sina hållbarhetsmål. Advanias bidrag är att återta vad som anses som förbrukad hårdvara, laga den och hjälpa den till ett nytt hem.”, säger Claes Fischerström, vd på Advania Finance.

För mer information:
Helena Nordin, hållbarhetschef, Advania
Tel: +46 761 400 078
E-post: helena.nordin@advania.com

Claes Fischerström, vd, Advania Finance
Tel: +46 739 959 057
E-post: claes.fischerstrom@advaniafinance.se

Läs mer om hållbar produkthantering här.


Fler pressmeddelanden
Back
?i