Ungas värderingar ställer nya krav

Advania News
15.05.2018

Ungas värderingar ställer nya krav

De är världsvana, miljömedvetna och krävande. Yngre generationer har andra förväntningar på företag, både som kunder och som medarbetare. Möt Linda Wennerström som förklarar varför varje styrelse borde ha en 16-åring.

 

 

Hon är 21 och har redan sett mer av världen än de flesta i äldre generationer. Men Linda Wennerström är inte unik i sin egen generation. Snarare tvärtom. Och det innebär en utmaning för företag.

– De under 24 har vuxit upp med mobilen i hand, där all världens information finns tillgänglig. Det har skapat grundläggande beteendeförändringar som företag måste förstå och anpassa sig till. Annars riskerar de att inte kunna nå sin målgrupp, vinna deras förtroende och bygga varaktiga relationer med dem.

Företag anlitar Linda som föreläsare för att få en bättre förståelse för just detta: hur de ska nå och kommunicera med ungdomar, och inte minst hur de ska utforma sina erbjudanden. Budskapen och insikterna hon förmedlar bygger ofta på egna erfarenheter, förklarar hon. Som resan till Bangladesh i vintras och arbetet med skolbarn i ett slumområde där. En av de starkaste upplevelserna var att se hur människorna strålade av kärlek och glädje, trots att de saknade i princip alla materiella resurser som vi tar för givna här i Sverige.

– Vi är många i min ålder som har liknande erfarenheter. Resandet har också gjort att vi är vana vid att leva minimalistiskt, att bara ha en ryggsäck till hands med i princip ett exemplar av varje sak vi behöver. Det skapar också en förändring i hur vi tänker kring konsumtion och vad vi själva vill ha.

 

Vill inte äga

Linda pekar på en annan stark faktor som påverkar vilka val hennes generation gör, nämligen oron för klimatet. Den är som allra starkast hos just unga och bidrar bland annat till ett skifte från att äga till att hyra eller låna.

– Tidigare har det varit slit och släng, det har varit fint att äga. Det där ändras snabbt nu och vi ser redan att företag anpassar sina erbjudanden efter det. De som vill ligga långt fram måste delta i den utvecklingen, säger Linda och pekar på en kampanj från Volvo som ett bra exempel. Den handlar om ett nytt koncept som innebär att man abonnerar på sin bil istället för att äga den.

 

"Fler företag behöver ställa sig frågan hur de kan vrida om affärsmodellen för att förbli ett attraktivt företag för sina målgrupper."

 

Att unga i högre grad än andra använder sociala medier för att kommunicera är knappast någon nyhet. Idag inser de flesta företag att även de måste finnas på sociala medier, konstaterar Linda. Men det räcker inte att bara finnas där med flöden som uppdateras då och då. De som lyckas bäst jobbar också mycket med så kallade influencers, personer med stark närvaro i sociala medier och med många lojala följare.

– Ett företag måste även vara rustat för att kunna svara snabbt på inlägg och frågor som dyker upp i flödet. Många unga har ett väldigt kort attention span och går vidare om de inte får svar direkt.

 

 

Nya medarbetare kräver hållbarhet

Att locka kunder är en sak. Att attrahera medarbetare en annan, men nog så viktig. Här gäller samma grundprinciper påpekar Linda: du måste förstå hur unga resonerar, vilka värderingar som växer sig starka i nya generationer och vad som driver dem. Hon är noga med att påpeka att alla naturligtvis inte drivs av samma saker eller tänker likadant, men när tillräckligt många delar tillräckligt mycket av det skapas en våg, som i sin tur kräver förändring.

– För många unga är det viktigt att kunna stå för arbetsgivarens värderingar och sätt att jobba. Många överväger exempelvis att byta arbetsplats om de får en möjlighet att jobba för ett annat företag med starkare klimattänk. Hållbarhetsaspekter kommer att bli allt viktigare för att kunna locka till sig unga medarbetare.

Så hur ska man göra som företag, rent konkret?

– Det bästa vore kanske om det fanns en 16-åring i varje styrelse, säger Linda och skrattar.

Eller så ser man som företagsledare till att utöka sitt nätverk så att det även inkluderar unga. För Linda tror inte att det räcker att läsa artiklar som den här då och då, eftersom förändringarna går så fort och sker på så många plan.

 

Text: Henrik Rådmark

Foto: Carina Gran


Back
?i