Hållbarhetsstrategin – presenterad live på Almedalen

Pressmeddelande
05.07.2018

Hållbarhetsstrategin – presenterad live på Almedalen

Advanias hållbarhetsstrategi fokuserar på hur bolaget kan ta ett större ansvar för sin egen verksamhet, leverantörernas påverkan och hur erbjudandet till kunder kan förändras för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. På Almedalen berättade Advanias VD och Hållbarhetschef om hur bolaget verkar för drägliga arbetsvillkor vid hårdvarutillverkning och hur rekryteringen ska göras mer jämlik.


Bild: Helena Nordin, Hållbarhetschef, berättar om Advanias roll i leverantörskedjan i IT-branschen på Almedalen

”Rekrytering idag börjar med hur vi uttrycker oss i våra personliga och professionella nätverk. Det gäller att göra det på ett sätt som är inkluderande för alla,” sa Advanias VD Tomas Wanselius.

Nyligen kom Advanias hållbarhetsrapport ut. Där konstateras bland annat att det är genom att påverka leverantörerna att ta ett större ansvar för framförallt hårdvarutillverkningen som de går att påverka förhållandena i leverantörskedjan. Både för de människor som arbetar i gruvorna med metallutvinning och de som arbetar i komponent – och monteringsfabriker.

Som integratör befinner sig Advania mellan de globala hårdvarutillverkarnas affärsintressen och kraven som kunderna ställer på goda arbetsvillkor i fabriker och gruvor. HP är en av de leverantörer som tillsammans med Advania verkar för att förbättra arbetsförhållandena i leverantörskedjan. På HP:s seminarium om leverantörsansvar berättade Advanias hållbarhetchef Helena Nordin om hur företaget jobbar med transparens i leverantörskedjan.

”Vår roll är att skapa mer transparens kring arbetsvillkor för de som tillverkar det vi säljer. Då gäller det att informationen om arbetsvillkor når hela vägen – från gruvorna och fabrikerna till kunderna. Vi väljer leverantörer som aktivt vill göra det.”

Advanias kunder ställer idag oftare krav på hållbarhet vad gäller allt från hur hårdvaran tillverkas, till hur resurssnåla datorhallarna är. Dock finns det ett stort behov av att skapa tydliga krav på hur IT-leverantörer ska kontrollera sin leverantörskedja – ända från gruva till konsument.

”Kraven på leverantörsansvar måste vara lika tydliga och standardiserade som miljökrav annars riskerar vi att sitta och gissa vad vi ska erbjuda vid exempelvis upphandlingar,” sa Helena Nordin.

På seminariet var Helenas uppmaning till offentliga kunder att jobba mer ihop – tillsammans med andra upphandlare och även vända sig till Advania eller de branschråd för hållbarhetsfrågor som finns i IT-branschen för att kunna göra bra upphandlingar med en ansvarsfull leverantörskedja.Bild: Advania ska rekrytera fler kvinnor i framtiden. Det lovar VD Tomas Wanselius på HPE:s seminarium om rekrytering i IT-branschen på Almedalen.

Hos HPE berättade Tomas Wanselius, Advanias VD, om hur bolag ska kunna attrahera fler kvinnor och människor med olika bakgrunder till bolaget. Han menade att IT-bolag som Advania har varit fokuserade på kundernas och medarbetarnas välmående – inte lika mycket på hur återväxten ska ske. För att komma någonstans måste ledningen engagera sig.

”Roliga uppdrag, delegerat beslutsfattande och någon som tar hand om unga talanger – det är grundförutsättningarna. Men för att lyckas nå fler kvinnor och människor med annan bakgrund måste vi också kommunicera på ett sätt som gör att alla känner sig välkomna hos oss.”

Tomas lovade att Advania framöver kommer att rekrytera betydligt fler kvinnor än tidigare.

”Det måste vi göra, det är en fråga om vår framtida framgång,” sa Tomas Wanselius.

Se hela hållbarhetsseminariet från AlmedalenFler pressmeddelanden
Back
?i