PowerShell Fundamentals

Knowledge Factory Blogg
26.11.2018

PowerShell Fundamentals
Vår alldeles egna PowerShell Hero Simon Wåhlin kör den här veckan en intern PowerShell kurs för oss på Advania.
Kursen är en komprimerad 5 dagars kurs på 3 dagar där vi går igenom allt från grunderna i hur man kör ett kommando i PowerShell till att komma igång att scripta.

Kursen PowerShell Fundamentals är PowerShell-kursen för alla som vill lära sig mer om hur man använder PowerShell till vardags och få en bättre förståelse för hur språket verkligen är uppbyggt.

 

Exempel på saker vi går igenom:

 • PowerShell kommandons uppbyggnad med Verb, Noun och Parametrar
 • Att hitta rätt kommando
 • Input och Output, förstå konceptet av objekt
 • Enkel introduktion till .net framework, typer, medlemmar, egenskaper och metoder.
 • Pipelines, hur kan vi länka ihop flera kommandon för att t.ex. filtrera och sortera resultat
 • Variabler för att mellanlagra information mellan kommandon
 • Strängar, att jobba med text i PowerShell
 • Logiskt flöde i script, villkor och loopar
 • PowerShell remoting - att köra kommandon på andra datorer
 • Vanliga verktyg
 • Introduktion till versionshantering
 • Scripting best practices
 • Parametrar

 

//Maxx Glans


Back
?i