graphical element
Gå tillbaka

GRI

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative, eller GRI, är en ledande standard för hållbarhetsrapportering som används över hela världen. Här kommer vi att utforska vad GRI är, dess syfte, fördelar, och hur det påverkar organisationer och deras hållbarhetsinsatser.

Vad är Global Reporting Initiative (GRI)?

Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende organisation som grundades 1997. Dess huvudsakliga mål är att främja hållbarhetsrapportering och transparens i företag och organisationer över hela världen. GRI utvecklar riktlinjer och standarder som hjälper organisationer att rapportera sina ekonomiska, miljömässiga och sociala prestationer på ett strukturerat sätt.

Varför är GRI viktig?

 • Hållbarhetsrapportering
  Hållbarhetsrapportering är en avgörande del av modern företagsstyrning. Genom att använda GRI:s riktlinjer kan organisationer mäta och kommunicera sin påverkan på samhället och miljön. Detta hjälper till att skapa öppenhet och bygga förtroende bland intressenter som kunder, investerare och allmänheten.

 • Jämförbara data
  GRI erbjuder en strukturerad ramverk för rapportering som gör det möjligt för organisationer att jämföra sina prestationer med andra inom samma bransch eller sektor. Detta gör det enklare att identifiera bästa praxis och områden som behöver förbättras.

 • Hållbarhetsstrategi
  Genom att använda GRI:s riktlinjer kan organisationer utveckla och förbättra sina hållbarhetsstrategier. Detta kan leda till minskade risker, kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft på marknaden.


Fördelar med att använda GRI

Att använda GRI:s riktlinjer och standarder kan erbjuda en rad fördelar, inklusive:

 • Ökad transparens
  Organisationer blir mer transparenta genom att rapportera om sina hållbarhetsprestationer enligt GRI:s riktlinjer, vilket bygger förtroende hos intressenter.

 • Bättre beslutsfattande
  Korrekt och strukturerad hållbarhetsrapportering ger organisationer bättre underlag för att fatta strategiska beslut som gynnar både företaget och samhället.

 • Stärkt varumärke
  Hållbarhetsrapportering kan förbättra företagets varumärke genom att visa sitt engagemang för samhälls- och miljöansvar.


GRI och Internationella Ramverket för Hållbarhetsredovisning (IR)

GRI samarbetar med det Internationella Ramverket för Hållbarhetsredovisning (IR) för att skapa sammanhang och enhetlighet i hållbarhetsrapportering. Denna satsning syftar till att göra hållbarhetsrapportering ännu mer integrerad i företagens verksamhet och finansiell rapportering.

Global Reporting Initiative (GRI) spelar en avgörande roll i att driva fram hållbarhetsrapportering och ansvarstagande bland organisationer och företag världen över. Genom att använda GRI:s riktlinjer kan företag förbättra sin transparens, beslutsfattande och varumärkesstyrka, vilket i slutändan gynnar både dem själva och samhället.

Vanliga frågor om GRI


Varför är hållbarhetsrapportering viktig?

Hållbarhetsrapportering är viktig eftersom den möjliggör öppenhet och ansvarsskyldighet för organisationers påverkan på samhället och miljön. Det ger intressenter, inklusive investerare, kunder, och samhället i stort, möjlighet att bedöma och utvärdera en organisations hållbarhetsprestation och ansvarstagande.

Vilka är GRI:s ramverk och riktlinjer?

GRI har utvecklat flera generationer av ramverk och riktlinjer för hållbarhetsrapportering. De mest kända är GRI Standards, som ger detaljerade krav och indikatorer för rapportering inom olika aspekter av hållbarhet, inklusive miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och mer. Dessa standarder uppdateras regelbundet för att vara i linje med utvecklingen inom hållbarhetsrapportering.

Vilka organisationer använder GRI-ramverket?

GRI-ramverket används av organisationer över hela världen, inklusive företag, offentliga sektorer, icke-vinstdrivande organisationer och andra enheter. Många stora multinationella företag och börsnoterade företag inkluderar GRI-rapportering som en del av sin årsredovisning.

Hur kan min organisation komma igång med GRI-rapportering?

För att komma igång med GRI-rapportering kan din organisation följa dessa steg:

 • Förstå GRI Standards: Börja med att bli bekant med GRI Standards och de specifika krav och indikatorer som är relevanta för din organisation.

 • Bedöm din påverkan: Identifiera de hållbarhetsaspekter som är mest relevanta för din organisation och bedöm din påverkan på dessa områden.

 • Samla data: Samla in relevant data och information för att kunna rapportera om dina hållbarhetsprestationer.

 • Rapportera transparent: Använd GRI-ramverket för att skapa en transparent och trovärdig hållbarhetsrapport som inkluderar kvantitativa data, policyer, och mål.

 • Kommunicera rapporten: Dela din hållbarhetsrapport med relevanta intressenter, inklusive investerare, anställda och samhället.

Vilka fördelar finns det med att använda GRI-ramverket?

Fördelarna med att använda GRI-ramverket inkluderar:

 • Ökad transparens: Hållbarhetsrapportering enligt GRI-standards ökar organisationens transparens och trovärdighet.

 • Möjlighet att svara på intressenternas behov: GRI-rapportering gör det möjligt för organisationer att svara på intressenternas krav och förväntningar gällande hållbarhet.

 • Jämförbarhet: Eftersom GRI-ramverket används internationellt möjliggör det jämförelser mellan olika organisationers hållbarhetsprestation.

 • Förbättrad styrning: Rapporteringen kan bidra till förbättrad styrning och ledning av hållbarhetsfrågor inom organisationen.
Hållbarhet

Ta hållbara beslut för din verksamhet

Andra relevanta ord i samma kategori