graphical element
Gå tillbaka

Nätfiske

Nätfiske, även känt som phishing på engelska, är en vanlig form av cyberattack som syftar till att lura användare att avslöja känslig information eller genomföra oönskade handlingar. Denna form av attack utnyttjar ofta social manipulation och bedrägliga tekniker för att lura användare att agera på ett sätt som gynnar angriparen. Låt oss utforska närmare vad nätfiske är och hur du kan skydda dig mot det.

Vad är nätfiske?

Nätfiske är en cyberattack där angripare skickar bedrägliga meddelanden, vanligtvis i form av e-postmeddelanden eller textmeddelanden, som ser ut att vara från pålitliga källor såsom banker, sociala medieplattformar eller myndigheter. Målet med dessa meddelanden är att locka användare att avslöja känslig information såsom lösenord, användarnamn eller kreditkortsuppgifter, eller att lura dem att klicka på skadliga länkar eller bifogade filer.

Typer av nätfiske

 • E-postnätfiske: Angripare skickar bedrägliga e-postmeddelanden som ser ut att vara från pålitliga källor och uppmanar användare att klicka på skadliga länkar eller bifogade filer.

 • Spear-phishing: En mer riktad form av nätfiske där angripare skräddarsyr sina attacker mot specifika personer eller organisationer genom att använda personlig information för att göra meddelandena mer övertygande.

 • Vishing: Nätfiske som sker genom telefonsamtal, där angripare försöker lura användare att avslöja känslig information genom social manipulation.

 • Smishing: Nätfiske som sker via textmeddelanden, där angripare skickar bedrägliga meddelanden i syfte att lura användare att agera på ett sätt som gynnar angriparen.

Risker med nätfiske

 • Stöld av känslig information: Nätfiske kan leda till att användare avslöjar sina lösenord, användarnamn och andra personliga uppgifter, vilket kan resultera i identitetsstöld eller ekonomisk skada.

 • Spridning av skadlig programvara: Genom att locka användare att klicka på skadliga länkar eller bifogade filer kan nätfiske leda till att skadlig programvara installeras på användarens enheter, vilket kan orsaka allvarliga skador och förlust av data.

 • Förtroendeförlust: Om en organisation drabbas av en nätfiskeattack kan det leda till förlorat förtroende från kunder och partners samt skada organisationens rykte och varumärke.

Skydd mot nätfiske

 1. Utbildning och medvetenhet: Utbilda användare om de olika typerna av nätfiske och hur de kan känna igen och undvika att bli offer för dessa attacker.

 2. Användning av säkerhetsverktyg: Implementera säkerhetsverktyg såsom e-postfilter, webbfilter och antispam-programvara för att upptäcka och blockera nätfiskeförsök.

 3. Tvåfaktorsautentisering: Använd tvåfaktorsautentisering för att lägga till en extra säkerhetsnivå vid inloggning och förhindra obehörig åtkomst till konton.

 4. Rapportering och respons: Uppmuntra användare att rapportera misstänkta e-postmeddelanden, textmeddelanden eller telefonsamtal till IT-avdelningen så att åtgärder kan vidtas för att förhindra ytterligare skador.

Konsekvenser av nätfiske

Nätfiske kan ha allvarliga konsekvenser för enskilda användare och organisationer, såsom ekonomisk skada, förlust av förtroende och stöld av känslig information. Genom att vidta åtgärder för att skydda sig mot nätfiske kan användare och organisationer minimera risken för att drabbas av dessa skadliga attacker.

Säkerhet

Hur skyddar jag mig från phishing?

Andra relevanta ord i samma kategori