graphical element
Gå tillbaka

SBTi

Science Based Targets Initiative

I en värld som står inför allt ökande klimatutmaningar är Science Based Targets initiative (SBTi) en avgörande rörelse när det gäller att fastställa och följa upp klimatmål för företag och organisationer. Här kommer vi att utforska vad SBTi är, dess betydelse för klimatmål och hur det används för att minska klimatpåverkan på ett vetenskapligt grundat sätt.

Vad är SBTi?

SBTi, som står för Science Based Targets initiative, är en global rörelse som syftar till att hjälpa företag och organisationer att fastställa klimatmål som är i linje med den senaste vetenskapen om klimatförändringar. Initiativet startades av flera organisationer, inklusive World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) och Carbon Disclosure Project (CDP).

Varför är SBTi viktigt?

SBTi är av avgörande betydelse för flera skäl:
 • Vetenskaplig grund
  SBTi kräver att företag fastställer klimatmål som är vetenskapligt grundade och i linje med målen i Parisavtalet. Det bidrar till att minska risken för farliga klimatförändringar.

 • Klimatansvarighet
  Genom att använda SBTi visar företag och organisationer sitt engagemang för att minska sina klimatpåverkningar och ta ansvar för sina utsläpp.

 • Affärsmöjligheter
  SBTi hjälper företag att identifiera affärsmöjligheter i en övergång till ett lågkolat samhälle, vilket kan öka konkurrenskraften och hållbarheten.


SBTi-processen

För att implementera SBTi i sin verksamhet måste organisationer följa en noggrann process:
 • Fastställa omfattningen: Organisationen måste definiera vilka utsläpp som inkluderas i målen (Scope 1, Scope 2 och Scope 3).

 • Beräkna utsläpp: Utsläppen måste kvantifieras och rapporteras enligt SBTi-riktlinjerna.

 • Fastställa mål: Organisationen måste sätta vetenskapligt baserade klimatmål som är förenliga med 1,5°C-målet från Parisavtalet.

 • Implementering och övervakning: Efter fastställande av målen krävs en plan för att minska utsläpp och regelbunden övervakning av framstegen.

En vetenskaplig grund för framtiden

SBTi erbjuder en vetenskaplig grund för att hantera klimatutmaningar och är en viktig del av övergången till en hållbar framtid. Genom att använda SBTi kan organisationer göra en positiv inverkan på miljön och bidra till att bromsa klimatförändringarna.

Vanliga frågor om SBTi

Hur fungerar SBTi?

SBTi arbetar med företag och organisationer för att hjälpa dem att sätta klimatmål som är i linje med den senaste klimatvetenskapen. Det innebär att företagen måste minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med vetenskapligt fastställda mål och tidslinjer.

Vem kan delta i SBTi?

Företag och organisationer från olika branscher och sektorer kan delta i SBTi. Det finns inga begränsningar för vem som kan ta del av initiativet, och det är öppet för alla som vill ta ansvar för sin klimatpåverkan.

Vad är fördelarna med att delta i SBTi?

Att delta i SBTi ger företag och organisationer flera fördelar, inklusive att stärka sitt klimatledarskap, minska klimatrisker, förbättra sin rykte och bidra till en mer hållbar framtid. Dessutom kan det leda till kostnadsbesparingar genom energieffektivitet och minskade utsläpp.

Hållbarhet

Så minskar du verksamhetens klimatpåverkan

Andra relevanta ord i samma kategori