graphical element
Gå tillbaka

ERI

Exponential Roadmap Initiative

ERI, eller Exponential Roadmap Initiative, är en nyskapande satsning som syftar till att påskynda klimatåtgärder för att möta målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader Celsius.

Här kommer att utforska vad ERI är, dess mål och hur det spelar en avgörande roll i att tackla den pågående klimatkrisen.

Vad är ERI - Exponential Roadmap Initiative?

ERI är en global rörelse som samlar ledande organisationer, experter och förespråkare för att kartlägga och främja vägen mot en hållbar framtid. Dess huvudfokus ligger på att identifiera och accelerera exponentiella klimatåtgärder som kan minska utsläppen och skapa en hållbar planet för framtida generationer.

Målen för ERI

ERI har flera viktiga mål:

1. Klimatneutralitet till 2050
ERI strävar efter att hjälpa till att uppnå klimatneutralitet globalt senast år 2050 genom att främja ambitiösa mål och åtgärder.

2. Exponentiell minskning av utsläppen
Genom att identifiera och främja exponentiella åtgärder vill ERI se en dramatisk minskning av växthusgasutsläppen inom de närmaste årtiondena.

3. Spridning av bästa praxis
ERI arbetar med att sprida bästa praxis och innovativa lösningar för klimatåtgärder över hela världen.

4. Skapande av en stark rörelse
ERI strävar efter att bygga en bred och stark rörelse som omfattar företag, regeringar och civilsamhället för att samarbeta och driva fram klimatåtgärder.

Exempel på exponentiella åtgärder

ERI identifierar exponentiella åtgärder som har potentialen att skapa dramatiska förändringar. Exempel inkluderar ökad användning av förnybar energi, övergång till hållbara transporter, minskad konsumtion och energieffektivitet.

Exponential Roadmap Initiative är en avgörande rörelse som strävar efter att driva på hållbara och exponentiella klimatåtgärder för att rädda vår planet. Genom att samla människor och organisationer runt om i världen kan vi alla bidra till att skapa en bättre och mer hållbar framtid.

Vanliga frågor om ERI

Hur fungerar ERI?

ERI arbetar genom att samla en mångfald av intressenter, inklusive företag, forskningsinstitutioner, civilsamhället och regeringar, för att identifiera och främja de mest lovande teknologiska lösningarna för att minska växthusgasutsläppen och främja en övergång till en hållbar ekonomi.

Vem kan delta i ERI?

ERI är öppet för alla intressenter som delar dess vision och mål. Det inkluderar företag, organisationer, forskningsinstitutioner, regeringar och enskilda personer som vill bidra till att lösa klimatkrisen genom att främja exponentiella teknologier och lösningar.

Vad är fördelarna med att delta i ERI?

Genom att delta i ERI kan organisationer och individer få tillgång till en plattform för samarbete och kunskapsutbyte, samt möjligheten att påverka utvecklingen och spridningen av exponentiella teknologier och lösningar för att bekämpa klimatförändringarna.

Hållbarhet

Så minskar du verksamhetens klimatpåverkan

Andra relevanta ord i samma kategori