graphical element
Gå tillbaka

Zero Trust

Zero Trust, även kallad Nolltillit-modellen, representerar en innovativ syn på cybersäkerhet som har fått ökad uppmärksamhet och adoption inom IT-säkerhet. Denna strategi utmanar den traditionella antagningen att interna nätverk är säkra, medan externa nätverk utgör en potentiell risk. Istället för att förlita sig på en generell förtroendemodell kräver Zero Trust en kontinuerlig verifiering av varje enhet, användare och resurs som försöker få tillgång till nätverket.

Vad är Zero Trust?

Zero Trust är en cybersäkerhetsstrategi som utmanar den traditionella uppfattningen att interna nätverk är säkra medan externa nätverk är osäkra. Istället för att anta att allt som befinner sig inom nätverket är pålitligt, kräver Zero Trust att varje enhet, användare och resurs verifieras innan de ges tillgång till nätverket.

Viktiga parametrar för Zero Trust

  • Nolltillit: Inget ska automatiskt lita på, varken inom eller utanför nätverket. Varje enhet och användare måste verifieras innan de får tillgång till resurser.

  • Minimera privilegier: Tillgång till resurser bör begränsas till det som är nödvändigt för att utföra arbetsuppgifterna. Överflödiga privilegier ökar risken för attacker.

  • Övervakning och inspektion: All trafik inom nätverket bör övervakas och inspekteras kontinuerligt för att upptäcka och stoppa eventuella hot och skadlig aktivitet.

  • Mikrosegmentering: Nätverket bör delas upp i mindre segment för att begränsa spridningen av attacker och minska skaderisken vid intrång.

Fördelar med Zero Trust

  1. Förbättrad säkerhet: Genom att inte lita blint på någon, minskar Zero Trust risken för intrång och dataintrång.

  2. Ökad flexibilitet: Användare kan få åtkomst till resurser från vilken plats som helst utan att kompromissa med säkerheten.

  3. Minskad skaderisk: Mikrosegmentering och minimala privilegier minskar skaderisken vid intrång och minimerar potentiell skada.

Implementering av Zero Trust

Att implementera Zero Trust kan vara en utmanande process som kräver en noggrann utvärdering av befintliga säkerhetsåtgärder och nätverksstrukturer. Det kan innefatta att införa strikta autentiserings- och auktoriseringskontroller, implementera säkerhetsverktyg för övervakning och inspektion samt utbilda personalen om Zero Trust-principer och bästa praxis.

Hur påverkar Zero Trust företag och organisationer?

Zero Trust kan bidra till att förbättra företags och organisationers säkerhetskultur genom att öka medvetenheten om cyberhot och betona vikten av säkerhetskontroller och försiktighetsåtgärder. Genom att införa Zero Trust kan företag och organisationer stärka sin övergripande säkerhet och minimera risken för dataintrång och skadliga attacker.

Säkerhet

Så skapar du en Zero Trust-modell med Microsoft 365

Andra relevanta ord i samma kategori